Nieuws

Good practice: verbeteren informatieuitwisseling in Anser prostaatnetwerk

Publicatie datum: 1 april 2022
  • #Hergebruikzorginformatie

De zorg verbeteren voor patiënten met prostaatkanker: dat is de missie van de acht ziekenhuizen die deel uitmaken van het Anser prostaatnetwerk. Een groep zorgprofessionals werkte samen met Registratie aan de bron aan de verbetering van de informatieuitwisseling in het netwerk. 


“Soms zou ik willen dat eenduidige registratie en gegevensuitwisseling landelijk wordt opgelegd: zó gaan we het doen”, verzucht Martijn Busstra, uroloog bij het Erasmus MC en een van de drijvende krachten achter het Anserproject met Registratie aan de bron. "Want het is niet niks om dat in je organisatie en tussen ziekenhuizen voor elkaar te krijgen." Om daar meteen aan toe te voegen: “Desondanks geeft het traject met Registratie aan de bron veel energie. We hebben deze boost nodig om dingen te veranderen.”

 

Uniforme werkwijze
Het is nog maar een paar jaar geleden dat de ziekenhuizen die deel uitmaken van het Anser prostaatnetwerk met elkaar afspraken om de prostaatkankerzorg op dezelfde manier vorm te geven en zo de best mogelijke patiëntenzorg te bieden. Een uniforme werkwijze, hetzelfde multidisciplinaire zorgpad en één operatiekliniek voor alle prostaatoperaties die uitgevoerd worden door vier dedicated operateurs, onder wie Busstra.


Gegevens bij elkaar sprokkelen
Gecentraliseerd werken maakt eenduidig, eenmalig registreren voor hergebruik absolute noodzaak, vindt de Rotterdamse uroloog. “Een patiënt doet soms meerdere ziekenhuizen aan in het netwerk. Je moet al die informatie wel volgens de principes van Registratie aan de bron vastleggen zodat ze uitgewisseld kan worden tussen de centra. Het kost dokters nu veel tijd om al die gegevens bij elkaar te sprokkelen.” Ook wetenschappelijk onderzoekers hebben daar last van: “Ze moeten handmatig in de dossiers op zoek naar gegevens voor hun onderzoek. Als je nou altijd al je gegevens op de juiste plek invult, dan heb je met één druk op de knop een hele database aan informatie.”

 

Grote overlap 
“Registratie aan de bron heeft ons geholpen inzicht te krijgen in welke gegevens we in potentie met elkaar kunnen uitwisselen”, zegt Leonie Schutte, senior informatieadviseur bij Maasstad ziekenhuis en voorzitter van de Anser ict-werkgroep. “We hebben gekeken welke gegevens er worden vastgelegd in het zorgproces en welke informatie er wordt meegestuurd met een verwijzing. En ook naar de overlap met de Basisgegevensset Zorg en de gegevensset oncologie algemeen. Die overlap bleek groot, dus in potentie kunnen we veel data automatisch ontsluiten, mits de systemen daar goed voor zijn ingericht.”

 

Ervaringen van zorgprofessionals
“Samen met Registratie aan de bron hebben we ook gekeken naar de ervaringen van zorgprofessionals met het uitwisselen van gegevens”, zegt Schutte. “Een frustratie is bijvoorbeeld dat overgestuurde documenten soms witte stukken bevatten en dat gegevens niet compleet zijn. We zijn nu aan het kijken hoe we dat kunnen oplossen zonder dat we daar gelijk de leverancier voor nodig hebben.”


Doorgaan met dezelfde energie
De wil om eenduidig, eenmalig registreren voor hergebruik voor elkaar te krijgen is er zeker, aldus Busstra: “Iedereen is enorm enthousiast, mede aangewakkerd door het programma Registratie aan de bron. Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat we op dezelfde manier registreren zodat hergebruik mogelijk wordt? We zitten daar nu middenin. We zijn met Registratie aan de bron de goede weg ingeslagen, maar we zijn er nog lang niet. Het is jammer dat het programma is afgelopen. Nu is het zaak dat we doorgaan met dezelfde energie en voortvarendheid.”  

 

Lees hier de hele good practice over het Anser prostaatnetwerk.