Media

DHD Verrichtingenthesaurus

De verrichtingenthesaurus maakt het mogelijk verrichtingen zodanig vast te leggen in het patiëntendossier, dat deze gegevens voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden. De verrichtingenthesaurus faciliteert zo – samen met de diagnosethesaurus – eenmalige registratie aan de bron voor meervoudig gebruik.

 

In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) ontwikkelt DHD de verrichtingenthesaurus. Dit is een landelijk gestandaardiseerde lijst met termen van medisch relevante verrichtingen. Het ontwikkelen van deze lijst gebeurt in nauw overleg met de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, ziekenhuizen, artsen en andere zorgverleners en Nictiz, het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth.

 

Het is de bedoeling dat de verrichtingenthesaurus in samenhang met de reeds geïmplementeerde diagnosethesaurus in elk ziekenhuis kan worden geïmplementeerd.


Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?
Stel je vraag aan Iris Hanegraaf. Bel 06 292 308 17 of mail haar.
Mail Iris

We horen graag van je.


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor je bericht.