Media

DHD Verrichtingenthesaurus

De Verrichtingenthesaurus is een 'woordenboek' voor het eenduidig vastleggen van verrichtingen. Kijk hier naar onze animatie: in minder dan 3 minuten weet je er alles over!

 

De Verrichtingenthesaurus is in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) ontwikkeld door DHD. Het is een landelijk gestandaardiseerde lijst met medisch relevante termen voor verrichtingen. De termen uit de thesaurus kunnen in de epd's worden geïmplementeerd.Het (door)ontwikkelen gebeurt in nauw overleg met de wetenschappelijke verenigingen, ziekenhuizen, artsen en andere zorgverleners en Nictiz, het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth.

 

 


  • #animatie
  • #video
  • #Hergebruikzorginformatie

NB Het programma Registratie aan de bron eindigde op 14 april 2022. De informatie op deze site wordt niet meer bijgehouden. Alle tools en praktijkverhalen zijn en blijven beschikbaar op Amigo!, het kennisplatform van Nictiz.
Ga hier naar Amigo!