Event | 4 juli 2018

Congres: Van Hippocrates tot datadriven dokter (vol)

Publicatie datum: 4 juli 2018
Arts en patiënt wisselen al eeuwen informatie uit. Informatie-uitwisseling in de 21e eeuw krijgt een nieuwe betekenis dankzij de komst van technologie: data zijn overal en van iedereen. Wat voor ontwikkelingen komen eraan en wat is uw rol daarin? Hoe kunt u grip krijgen op informatiesystemen en ICT-ontwikkelingen zodat ze u<br>
ontzorgen en helpen om de beste zorg te leveren aan uw patiënten? Hoe legt u zo slim mogelijk vast om informatie te kunnen delen met uw patiënt en anderen? Deze dag bieden we u handvatten die u kunt toepassen in uw dagelijks werk. Er is ruimte voor discussie en uw vragen. Het congres wordt georganiseerd door de Federatie Medisch Specialisten, de NVZ en NFU, in samenwerking met de programma’s Registratie aan de Bron en VIPP.
Waar

Het congres vindt plaats in Parc Broekhuizen, Broekhuizerlaan 2 in Leersum.

Voor wie? Het congres is bedoeld voor medisch specialisten en medisch specialisten in opleiding. Toegang is gratis.

Programma
15.30 Inloop
16.00 Plenair programma
17.30 Walking dinner
18.30 Breakout sessies*
20.35 Wrap-up
21.00 Einde

Programma-inhoud

Opening door dagvoorzitter Emma Bruns
ICT-innovatie in de zorg; liggen bestuurders daar wakker van?
CMIO’s aan het woord: het ABC van zorg-ICT
Van Artificial intelligence tot the Internet of Things: de toekomst


Break outsessies
ICT in de zorg, een verdiepingsslag door de CMIO’s: alles wat u altijd al wilde weten over ICT in de medisch specialistische zorg.
Medici on stage: een praktijkgerichte workshop over communiceren; hoe geeft u de boodschap zo vorm dat u zorg en informatietechnologie kunt verbinden?
De data-driven patiënt in de praktijk: ook de patiënt heeft toegang tot data en wenst inzage in de eigen medische gegevens. Wat betekent dat voor de ICT en de relatie tussen arts en patiënt?
Voorop in vernieuwing, what’s in it for me? Dokters aan het woord die vertellen wat eenmalig en eenduidig vastleggen van gegevens en het uitwisselen daarvan hen nu al oplevert.


* U maakt een keuze voor de eerste en tweede ronde, alle breakout sessies
worden twee keer gegeven.

Medisch specialisten kunnen zich hier aanmelden. Accreditatie is aangevraagd.