Event | 6 juli 2017

Training Basisgegevensset Zorg

Publicatie datum: 6 juli 2017
Wat komt kijken bij invoering van de Basisgegevensset Zorg (BgZ)? Wat zijn zorginformatiebouwstenen en waaruit bestaat de BgZ?<br>
Training voor informatiemanagers, informatiearchitecten, VIPP deelnemers en alle andere geïnteresseerde professionals in de zorg die ondersteunen bij de inrichting, implementatie en het verder ontwikkelen van het EPD.

De training heeft als doel het inzicht in de BgZ te verdiepen, om een goed invoering van ervan te ondersteunen. Bekijk de korte samenvatting!

De training bestaat uit de volgende drie onderdelen:
Kennisoverdracht over Registratie aan de bron, zorginformatiebouwstenen en de BgZ
Praktijkervaring vanuit een UMC
Aan de slag! Met casuïstiek en… next step in de eigen omgeving?


De training vindt plaats van 13.30-17.00 uur op een nog nader te bepalen locatie in de regio Utrecht.

Inloop vanaf 13.00 uur. Aan deze training kunnen maximaal 25 mensen deelnemen (en minimaal 15).