Toggle sidebar
29 juni 2016

Programmadag 29 juni

Sitevisit door ZonMW, betrokkenen wisselen informatie uit.

Dag waarop ZonMW een sitevisit brengt aan Registratie aan de bron. Tegelijkertijd wisselen verschillende betrokkenen bij Registratie aan de bron informatie uit over behaalde resultaten en de plannen voor de toekomst.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten