Event | 10 juli 2018

Leveranciersbijeenkomst

Publicatie datum: 10 juli 2018
Hoe werken de programma’s eOverdracht, GTS, Medicatieproces, MedMij, OPEN, Registratie aan de Bron, SNOMED, VIPP GGZ, VIPP NVZ, VIPP ZKN (samen) aan een duurzaam informatiestelsel?Hoe kunnen leveranciers daarbij ondersteunen, en welke bijdragen leveren programma's eigenlijk aan het realiseren van de outcome-doelen van het Informatieberaad Zorg?
Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens deze gezamenlijke bijeenkomst voor ICT-leveranciers in de gezondheidszorg. We nodigen leveranciers van harte uit aanwezig te zijn! bijeenkomst is van 12 tot 17.30 uur (uitloop voor borrel) op het ministerie van VWS, Den Haag. Via deze link kunt u zich inschrijven, en leest u meer over het programma.