Event | 8 juli 2017

Gamedesignsessie 1

Publicatie datum: 8 juli 2017
Het programma Registratie aan de bron ontwikkelt middelen om eenduidige vastlegging gemeengoed te maken in de zorginstellingen.
Een van de middelen die hiervoor worden gemaakt is een spelsimulatie, ook wel een game genoemd. In deze eerste sessie wordt geïnventariseerd welke ideeën, ervaringen en randvoorwaarden van belang zijn voor het eerste concept van de game.