Nieuws

Ziekenhuizen gaan gezamenlijk ict-eisen opstellen voor leveranciers

Publicatie datum: 17 juli 2018
Ziekenhuizen gaan meer gezamenlijk optrekken om te zorgen dat de ict-eisen die ze hebben beter gaan aansluiten op het aanbod van ict-leveranciers. Dat is een belangrijke stap om gegevensuitwisseling binnen en tussen ziekenhuizen -sneller- mogelijk te maken.
Dat is de uitkomst van een overleg op 26 november met verschillende bestuurders van ziekenhuizen, chief medical information officers, IT-experts en ict-leveranciers.Tot nu toe dienen ziekenhuizen hun individuele ict-wensen in bij ict- leveranciers en die bepalen dan steeds opnieuw of en hoe ze hun aanbod kunnen aanpassen en wat dat kost. Die onderhandelingen gaan vaak moeizaam en er ontstaan dan verschillen tussen ziekenhuizen en systemen die uitwisseling niet gemakkelijker maken. Het lukt de ziekenhuizen zo te weinig hun gezamenlijk belang over te brengen naar de ict-leveranciers. In het overleg is afgesproken dat ziekenhuizen gezamenlijk gaan bepalen wat voor specificaties er nodig zijn om gegevens binnen en tussen ziekenhuizen uit te wisselen.

Geen kemphanen maar meer partnerschap

De belangrijkste winst is volgens Ron Roozendaal, directeur Informatiebeleid en CIO op het ministerie van VWS, dat het besef groeit dat het geen strijd is tussen kemphanen, maar het belangrijk is om gezamenlijk op te trekken om ict het zorgproces echt te kunnen laten ondersteunen. ‘Ik heb het vertrouwen dat het gesprek tussen de partijen voortaan beter gevoerd zal worden, dat partijen elkaar beter snappen en er meer vertrouwen en partnerschap is. Je hebt elkaar nodig.’

Het is volgens Roozendaal ‘te gemakkelijk’ om de schuld van dingen die niet goed gaan bij een partij te leggen. ‘In 2019 zal iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid echt concreet aan de slag moeten gaan. Als je wil dat epd-leveranciers met spoed de Basisgegevensset Zorg inbouwen in hun systemen, dan moeten ziekenhuizen ook zorgen dat medisch specialisten niet meer alles in vrije velden vastleggen. En als je wil dat huisartsen ook de BgZ gaan gebruiken, dan zul je een versie moeten hebben waar huisartsen zich in herkennen. Iedereen zal dus de mouwen op moeten stropen, dit is een gezamenlijk opgave.’

De ziekenhuizen hebben drie belangrijke eisen:

Inbouwen van Basisgegevensset Zorg (BgZ) en zorginformatiebouwstenen (zibs)
ICT-leveranciers moeten er voor zorgen dat de uitwisseling van de BZ én zoveel mogelijk van de andere zorginformatiebouwstenen voor het einde van 2019 aantoonbaar werken;

Open toegang tot gegevens
Alle ziekenhuizen vragen gezamenlijk aan hun leveranciers er te zorgen dat het mogelijk wordt patiëntgegevens van derden gestructureerd te kunnen lezen en toe te kunnen voegen aan epd-systemen. De techniek die hierbij wordt gebruikt is de ‘application programming interface’;

Aansluiting op regionale XDS-Infrastructuren
Alle ziekenhuizen vragen gezamenlijk aan hun leveranciers te zorgen dat aansluiting op regionale en gestandaardiseerde XDS-infrastructuren (de ‘snelweg’ tussen verschillende ziekenhuizen) mogelijk wordt.De drie leveranciers van epd-systemen die bij deze bijeenkomst aanwezig waren, hebben toegezegd op korte termijn samen met de ziekenhuizen hier concrete afspraken over te maken. Dat is een belangrijke voorwaarde om het digitaal en veilig uitwisselen van gegevens tussen ziekenhuizen de komende jaren te kunnen realiseren.