Nieuws

Verpleegkundige overdracht: van pdf naar epd

Publicatie datum: 9 juli 2017
In de regio Nijmegen hebben zo'n 25 zorginstellingen afgesproken om binnen 24 uur na ontslag van een patiënt een pdf op te leveren met zowel de medische als verpleegkundige overdrachtsgegevens. Die pdf wordt per beveiligde mail verstuurd. Op termijn moet deze uitwisseling van gegevens tussen epd- en ecd-systemen gaan plaatsvinden, maar zover zijn zijn de meeste zorginstellingen nog niet.
Carla Veldkamp, manager kwaliteit, veiligheid en verantwoording in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: ‘We zijn begonnen met het maken van de afspraak dat er via beveiligde e-mail zou worden gecommuniceerd. Een voorwaarde was dat elke instelling daarvoor een beveiligd mailaccount moest hebben. Veel instellingen hadden dat nog niet.

Daarna kwam de vraag: hoe ga je berichten versturen en ontvangen. De afgesproken standaarden moesten in ieders dossiersysteem ingebouwd worden. Maar we liepen aan tegen het probleem dat niet elke epd-leverancier daar de noodzaak van inziet. Dat gold met name voor leveranciers in de care. Daardoor werd het lastiger voor de thuiszorg en verpleeghuiszorg om mee te doen. Terwijl de zorgverleners van de cure én de care het meteen met elkaar eens waren over de noodzaak van uitwisseling. Uiteindelijk hebben we een alternatief bedacht. Dat is de pdf geworden.’

Kernset

Bij het overdragen van informatie aan de opvolgend zorgverlener is het belangrijk dat de informatie volledig is, zodat de zorg naadloos overloopt. Daarnaast is het gebruik van dezelfde onderdelen en termen belangrijk. Alleen dan kunnen epd’s en ecd’s informatie uitwisselen. Gezamenlijk is dan ook gekozen om de verpleegkundige Kernset te gaan gebruiken, die werd ontwikkeld door V&VN, in samenwerking met Nictiz. Ilona Jansen, projectleider verpleegkundige overdracht: ‘Al snel waren we het erover eens dat we de Nictiz-bouwstenen wilden gebruiken. Niet alleen de somatische, maar ook psychosociaal, op het gebied van welbevinden, maatschappelijke activiteit en ziektebeleving. De overdragend zorgverlener bepaalt zelf welke informatie belangrijk is om over te dragen. Voor een kleine ingreep gebruik je maar een beperkt gedeelte, maar voor een oncologische of chronische patiënt bijna alles. Mocht de ontvangende zorgverlener informatie missen dan is het de bedoeling dat hij of zij het terugkoppelt: samen verantwoordelijk voor een goede overdracht en continue verbetering. Wel merkten we dat het voor alle deelnemers een nieuwe taal is om informatie in over te dragen, die in de bestaande verslaglegging nog niet gebruikt werd. Deze taal in een bestaand epd en ecd inbouwen is dan ook nog niet overal gelukt, maar wordt hard aan gewerkt.

De gezamenlijke gedragen bouwstenen maken het mogelijk om over te dragen van eerste naar tweede lijn. ADL-vaardigheden zijn bijvoorbeeld voor de eerstelijnszorg heel belangrijk, maar voor een ziekenhuis iets minder. Toch is het goed dat ze op eenzelfde eenduidige manier worden vastgelegd. Dan weet je ook wat je aan zorg moet regelen als de patiënt weer naar huis gaat. Je weet dan immers wat de patiënt vóór de opname zelf kon, en waarvoor hij zorg kreeg.’

Flexibel en vloeiendCarla Veldkamp: ‘Een andere vraag was: wie behoort er tot onze regio? Dat kan per aandoening verschillen. Daarom hebben we besloten om de regio niet te definiëren. Wie mee wil doen, mag meedoen. Dat is sowieso onze basishouding. Alles wat we maken is open source, iedereen mag meekijken, iedereen mag alles gebruiken. Ons streven is een flexibele, vloeiende overdacht van en naar het ziekenhuis. Dat doen we niet voor de buitenwereld of voor de Inspectie, maar voor goede zorg. Dat gunnen we onszelf als regio; het werkt gewoon lekkerder.’