Nieuws

Verhalen van de werkvloer: VWS en Informatieberaad Zorg bezoeken Registratie aan de bron in LUMC

Publicatie datum: 20 juli 2018
Hoe krijgt Registratie aan de bron in de praktijk vorm? Een delegatie van VWS en deelnemers van het Informatieberaad Zorg bezochten op dinsdag 20 maart het LUMC, om dat te zien en te horen.
‘Goed vastleggen van zorginformatie is een kerntaak van zorgverleners’, zo stelt dr. Lieke Welling. ‘Ik zou je wel willen omarmen,’ is daarop de reactie van Erik Gerritsen, secretaris-generaal (SG) van het ministerie van VWS. Hij haakt met die opmerking in op de oproep van Joyce Simons, programmleider Registratie aan de bron, om zorgverleners te ondersteunen en omarmen in hun streven naar optimale dossiervoering.

Gerritsen bezocht met een delegatie van VWS en deelnemers van het Informatieberaad Zorg op dinsdag 20 maart het LUMC, om te zien en te horen hoe Registratie aan de bron in Leiden in de praktijk vorm krijgt. Lieke Welling, chirurg-oncoloog in het LUMC en daar ook werkzaam als lokale programmaleider Registratie aan de bron, leidde de aanwezigen door een boeiende middag. Zij gaf de vloer aan vertegenwoordigers van drie projecten. Zorgverleners, en informatie-architecten deelden gezamenlijk hun ervaringen; vertelden over wat lastig is, wat goed gaat en gaven aan wat zij nodig hebben. Een functioneel beheerder sprak over het belang van ‘embedded zijn op de werkvloer’ en een KNO-arts gaf aan dat het belangrijk is om te beschikken over een ‘een format waar je doorheen gedwongen wordt’. Dat IT en zorgverleners elkaar nodig hebben om hergebruik van goede zorginformatie mogelijk te maken, dat werd duidelijk onderstreept.

Mentale transitie en BgZ

Toehoorders toonden zich betrokken. In de discussieblokken ging het dan ook over het belang van de Basisgegevensset Zorg voor de overdracht en over het belang van leren van andere initiatieven. Een aantal maal werd benadrukt dat technische oplossingen nodig zijn, maar dat de mentale transitie bij zorgverleners ook veel aandacht nodig heeft. Een van de aanwezigen toonde zich onder de indruk door te concluderen: ‘Ik zie in deze registratie aan de bron-aanpak een belangrijke basis om te komen tot Value Based Health Care, mooi!’

Lieke Welling en SG Gerritsen concludeerden dat het goed is dat er op deze middag een verbinding tot stand kwam tussen de vertegenwoordigers van het Informatieberaad Zorg (IB) en de praktijk op de werkvloer. ‘Ik ben enorm geinspireerd’, aldus Gerritsen in zijn slotwoord. Hij zei verhalen zoals die vanmiddag werden verteld nodig te hebben. ‘Als we die gedragsverandering willen, dan moeten we die samen doorleven.’