Nieuws

Van persoonlijke notitie naar eenduidig vastleggen: zó doen we dat!

Publicatie datum: 20 juli 2016
Zorginformatie altijd en overal beschikbaar voor patiënten en zorgverleners.
Dat wil het programma Registratie aan de bron bereiken door eenduidige en eenmalige registratie dagelijkse praktijk te maken. Daardoor stijgt de kwaliteit van de zorg, vooral die van de overdracht, worden wetenschappelijk onderzoek en het aanleveren aan kwaliteitsregisters eenvoudiger en is zorginformatie voor de patiënt gemakkelijker beschikbaar en te gebruiken.

Bekijk hier de film over Registratie aan de bron!

Van vrije tekst naar eenduidig registreren
Deze nieuwe manier van registreren wordt bereikt met behulp van zorginformatiebouwstenen (zib’s). Zib’s worden ingebouwd in elektronische patiëntendossiers. Een zib beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald item van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd. Met bijvoorbeeld de zorginformatiebouwsteen Alcoholgebruik weet een arts wat en hoe hij over het alcoholgebruik moet noteren. Hierdoor weet een arts in de overdracht dat een hoeveelheid van 10 het aantal eenheden per maand is en niet per dag.

In het programma zijn drie fasen te onderscheiden:
Informatiestandaarden afspreken en afstemmen (zorginformatiebouwstenen ontwikkelen).
Zorginformatiebouwstenen implementeren in systemen (zoals epd’s).
Het daadwerkelijk gebruik van zorginformatiebouwstenen door zorgverleners.


En in dat derde punt, daar zit ‘m de uitdaging. Want zorgverleners zijn van oudsher gewend veel zorginformatie vast te leggen in vrije tekst. Het is nu zaak zorginformatie niet langer te zien als een persoonlijke notitie van een zorgverlener, maar als een bron van informatie die hergebruikt kan worden. Want als alle zorgverleners zorginformatie eenduidig vastleggen in het zorgproces, dan profiteert zowel de patiënt als de zorgverlener.

Wie doen er mee?
Het programma Registratie aan de bron is een initiatief van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Nictiz. De acht umc’s hebben zichzelf concrete doelen gesteld. Zo is een van de doelen dat in 2020 80 % van de overdracht tussen zorgverleners binnen en buiten het umc plaatsvindt door hergebruik van zorginformatie die in het zorgproces is vastgelegd.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is in 2015 aangesloten. In 2016 formuleren de eerste algemene ziekenhuizen hun concrete doelen voor Registratie aan de bron. Ook andere branches in de zorg tonen belangstelling. Artsen en verpleegkundigen werken in hun specialistenverenigingen en beroepsvereniging ook hard aan manieren om eenduidig vast te leggen en meervoudig gebruik van zorginformatie mogelijk te maken.

Meer weten?
Registratie aan de bron ondersteunt brancheorganisaties, zorginstellingen en individuele zorgverleners die mee willen doen door standaarden te ontwikkelen en verspreiden, aan te jagen, kennis en goede voorbeelden te delen en voorlichtingsmateriaal ter beschikking te stellen.