Nieuws

Van black box naar meervoudig gebruik

Publicatie datum: 16 juli 2016
Nicolette de Keizer is hoogleraar Medische Informatiekunde in het AMC-UvA. Als geen ander kan zij uitleggen wat het belang is van eenduidig registreren en wat daar voor nodig is. ‘Het epd is veelal nog een black box’, zo vindt zij. ‘Terminologieën, informatie- en uitwisselingsstandaarden zijn nodig om die black box transparant te maken en er daarmee voor te zorgen dat vastgelegde zorginformatie kan worden hergebruikt.’
Nicolette de Keizer legt uit: ‘Het gaat er niet per se om dat iedereen dezelfde woorden gebruikt, maar het is belangrijk dat als de ene dokter spreekt over ‘influenza’ en de ander over ‘griep’ dat de computer dan begrijpt dat ze hetzelfde bedoelen.’ De Keizer doet samen met Ronald Cornet, universitair docent in het AMC en gast-hoofddocent aan de Universiteit van Linköping (Zweden), onderzoek naar hoe terminologiestelsels kunnen worden aangeboden zodat artsen direct profijt hebben van eenduidig registreren met behulp van standaarden. ‘Het gaat erom dat de gebruiker, vaak een arts, zich niet gehinderd voelt door de standaard, maar juist ondersteund. Artsen moeten namelijk al zoveel registreren. Onderzoek uit onze onderzoeksgroep wees onlangs uit dat dokters tijdens een poliklinisch consult zo’n veertig procent van hun tijd besteden aan registreren.’De Keizer geeft aan dat alleen standaarden niet de oplossing tot de gewenste transparantie en het meervoudig gebruik gaan brengen: ‘Die standaarden en terminologiestelsels helpen bij taal en vertalen, maar niet bij het structureren van de informatie, en bij hoe we die informatie uitwisselen.’ De zorginformatiebouwstenen (zib’s) die zijn ontwikkeld in het programma Registratie aan de bron, maar bijvoorbeeld ook HL7 FHIR, zijn volgens De Keizer een deel van de oplossing. Zij is dan ook blij met de inspanningen die Registratie aan de bron levert om de zib’s te laten implementeren in de ziekenhuis-epd’s. ‘Ik zie daarbij een inspanningsverplichting voor alle partijen: de leveranciers zullen bestaande businessmodellen moeten aanpassen, de zorgprofessionals moeten eenduidig gaan registreren en raken daarmee een stuk flexibiliteit kwijt, zij die de implementatie in de epd’s begeleiden moeten zorgen dat die zorgverleners ook direct beloond worden voor de moeite die zij doen goed te registreren en onderzoekers moeten onderzoeken hoe de systemen zo in te richten dat de interactie tussen gebruiker en systeem optimaal verloopt.’ Ook voor de kwaliteitsregistraties ligt er een taak volgens De Keizer: ‘Zij moeten hun dataset aan laten sluiten bij de standaarden zodat het overgrote deel van de gevraagde informatie rechtstreeks uit het primaire proces kan worden afgeleid, zonder extra registratielast voor de borgverlener.’

De Keizer is betrokken bij de voorbeeldpilot voor Registratie aan de bron waarin NICE (de Nationale Intensive Care Evaluatie) semi-realtime data uitvraagt aan de IC’s en deze omzet naar kwaliteitsinformatie.