Nieuws

Start tweede fase Citrienfonds

Publicatie datum: 1 juli 2019
De vier programma’s van het Citrienfonds - waaronder Registratie aan de bron - hebben officieel het startschot gekregen van het ministerie van VWS om - de komende vier jaar - door te gaan met het implementeren van de behaalde resultaten uit de afgelopen jaren. Duurzame oplossingen om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk te organiseren. Dáár waar en door wie dit het best kan. En met de juiste informatie. Hiervoor werkt de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) met meer dan 70 partijen samen. Het ministerie heeft hiervoor in totaal 20 miljoen euro beschikbaar gesteld.
De komende vier jaar staan vier programma’s centraal - waaronder Registratie aan de bron - die als doel hebben de zorg te verbeteren en betaalbaar te houden. ‘Registreer je aan de bron, dan leg je zorginformatie eenduidig en eenmalig vast. Dat leidt ertoe dat die informatie opnieuw kan worden gebruikt’, vertelt Joyce Simons, programmaleider. ‘De komende vier jaar zetten we de volgende stap: het ook daadwerkelijk digitaal kunnen uitwisselen van zorginformatie.’

Helen Mertens, voorzitter van de Regiegroep van het Citrienfonds: ‘De Citrienfondsprogramma’s gaan de komende jaren nog nadrukkelijker samenwerken met patiënten en met stakeholders buiten het academische veld. We kunnen met z’n allen heel veel zaken bedenken, maar implementeren en opschalen vraagt om een goede samenwerking. Daar gaan we ons de komende vier jaar hard voor maken; zegt Helen Mertens. ‘Het is belangrijk dat we er niet alleen zijn voor de universitaire centra, maar voor de hele Nederlandse zorg.

Vier thema’s

De thema’s die de komende jaren door gaan zijn: Registratie aan de Bron (hoe kun je zorginformatie in een keer goed vastleggen zodat je het op verschillende manieren kunt hergebruiken), Regionale oncologienetwerken (op welke manier kun je de beste zorg voor patiënten met kanker organiseren), E-health (e-Health vormen om de zorg makkelijker en toegankelijker te maken) en Doen of Laten? (niet-gepaste zorg terug te dringen omdat de meerwaarde ontbreekt).

Over het CitrienfondsHet Citrienfonds werkt aan de juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek. Het Citrienfonds is een initiatief van de NFU en is mede mogelijk gemaakt door ZonMw. Op www.citrienfonds.nl staan alle projecten van het Citrienfonds.