Nieuws

Snel en compleet zicht op medicatie

Publicatie datum: 16 juli 2017
Medicatie-incidenten komen nog teveel voor. Het terugdringen daarvan is hét doel van de nieuwe standaard Medicatieproces die in de loop van 2017 wordt opgeleverd voor zorgbrede implementatie.
Aan de basis van de nieuwe standaard ligt het principe ‘eenduidig, eenmalig vastleggen’, vertelt Marja Verwoerd, programmamanager Medicatieproces bij Nictiz. ‘Zo kunnen zorgverleners straks niet alleen uitwisselen welke medicatie is verstrekt, maar ook welke afspraken met een patiënt over medicatiegebruik zijn gemaakt.’

De oude standaard Medicatieproces was te beperkt, de focus lag op logistiek, en niet op toediening en het gebruik van de medicatie door de patiënt. Verwoerd licht toe: ‘Er werd vooral informatie uitgewisseld als medicijnen daadwerkelijk over een toonbank gingen, maar niet als een patiënt bijvoorbeeld een andere dosis voorgeschreven kreeg, of stopte met de medicatie. Hierdoor waren zorgverleners vaak niet op de hoogte van het actuele medicatiegebruik van patiënten, met alle risico’s van dien.’

Gedrag en gebruik bepalen succes

Idealiter wordt de nieuwe standaard uiteindelijk zorgbreed toegepast. Eind 2016 is de situatie zo dat het eerste deel van de standaard, ‘medicatieafspraak’ genoemd, door zeven leveranciers wordt ingebouwd in hun zorginformatiesystemen. Onder deze leveranciers zijn ook leveranciers van patiëntentoepassingen als patiëntportalen en apps. De planning is dat midden 2017 de pilots worden afgerond, waarna de standaard in de hele zorg kan worden geïmplementeerd. Verwoerd en collega’s letten in de pilots en in het testen van het gebruik van de bouwstenen niet alleen op de technische bruikbaarheid. Verwoerd: ‘Zaken als de kwaliteit van gegevens en de bruikbaarheid van de standaard zijn heel belangrijk. Want net als er bij Registratie aan de bron een gedragsverandering nodig is, is dat ook voor het gebruik van de nieuwe standaard het geval. De standaard is namelijk pas een succes als de zorgverleners deze gebruiken en handelen naar de afspraken, en ook de patiënt over een up-to-date overzicht van zijn medicatie beschikt.’

Achter de standaard…Twee jaar geleden nam de NFU het initiatief de situatie rond het Medicatieproces te verbeteren door samen met Nictiz zorginformatiebouwstenen (zibs) voor medicatiegebruik en toediening te ontwikkelen. Op initiatief van apothekersorganisatie KNMP en huisartsenorganisatie NHG zijn deze zibs doorontwikkeld tot zeven bouwstenen die het fundament vormen voor de nieuwe standaard. Met deze standaard worden afspraken over het uitwisselen, voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik van medicatie worden vastgelegd.