Toggle sidebar
19 februari 2018

Serious game met alle deelnemers Meet Up Informatieberaad Zorg

Door de game zelf ervaren hoeveel gedoe het scheelt als je gegevens gestructureerd op de juiste plaats vastlegt en collega’s dat ook doen

Serious game met alle deelnemers Meet Up Informatieberaad Zorg

Veel wordt gesproken over de grote kansen die ‘eenheid van taal’ biedt. Er zijn echter nog veel vragen onbeantwoord. Wat is het nu precies? Hoe kan het de patiënt helpen en hoe kan een zorgprofessional ermee excelleren? Waarom hebben we Eenheid van taal nog niet bereikt? En, wat is daar voor nodig? Deze en andere vragen staan centraal op maandag 26 maart a.s., tijdens de volgende Meet Up van het Informatieberaad op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Eenheid van taal is ook een belangrijke pijler van Registratie aan de bron. We vinden het daarom ook fantastisch dat we met alle deelnemers van de Meet Up onze serious game gaan spelen, direct na het openingswoord van Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS en voorzitter van het Informatieberaad.

Marieke Hanegraaf, projectleider en een van de spelbegeleiders legt uit waarom de game is ontwikkeld: ‘We richten ons in het programma op landelijke afspraken over de manier waarop we zorginformatie vastleggen (eenheid van taal) en de implementatie daarvan in de epd’s, maar besteden ook veel aandacht aan de zo nodigde verandering in de manier van denken over dossiervoering. Zorgprofessionals, IT-ers, medewerkers van de zorgadministratie en al die anderen gaan eerder werk maken van eenduidig en eenmalig vastleggen van zorginformatie als ze zich bewust zijn van het nut en de noodzaak én van hun rol hierin.’

In de serious game spelen de deelnemers een ziekenhuis-in-het-klein na. Patiënten vinden hun weg langs baliemedewerkers, verpleegkundigen en artsen. Deze zorgprofessionals leggen in het epd de informatie over de patiënt vast. Deelnemers ondervinden aan den lijve hoe het is als ze steeds opnieuw informatie moeten geven, uitvragen, opzoeken en noteren. Ze worden uitgedaagd om na te denken hoe ze zorginformatie slimmer en gemakkelijker kunnen vastleggen. En hoe ze de informatie kunnen hergebruiken. Hanegraaf benadrukt echter dat het spel spelen niet genoeg is: ‘De meerwaarde van de game zit in de uitgebreide tussen- en nabespreking en vooral in wat er gebeurt als de deelnemers weer aan het werk gaan. Ze krijgen na afloop een verslag, en daarin staan de in de game geleerde lessen, aanknopingspunten en vervolgacties. Daarmee kunnen de deelnemers aan de slag om in samenwerking veranderingen door te voeren.’

Inschrijven voor de Meet Up kan hier.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten