Nieuws

Registratie en HIMMS: twee handen op één buik

Publicatie datum: 13 juni 2019
Een van ’s werelds meest innovatieve steden, Helsinki, was 11-13 juni het toneel voor HIMMS Europe 2019. Als deel van de Nederlandse delegatie reisde ook een aantal registratie-aan-de-bronners af naar Finland. Voor een speciaal programma én een one-stop-belevenis met betrekking tot alle informatie, kennis en advies over zorg-ICT.

Martine Lipsch, roadmaptrekker Maastricht UMC+, Kees Brobbel en Heleen Hoogvliet, respectievelijk roadmaptrekker en architect uit het LUMC, en Marieke Hanegraaf, projectleider serious game, reageerden op de dubbelvraag: wat betekent HIMSS voor registratie aan de bron, wat betekent registratie aan de bron voor HIMMS?

‘Enerzijds laten de aanwezige leveranciers op de beursvloer trots zien dat technisch heel veel mogelijk is’, vertelt Marieke Hanegraaf. ‘Anderzijds gaat het tijdens de plenaire delen en subsessies telkens weer over het belang van implementatie in de organisatie én change management bij digitalisering in de zorg. De opgedane inzichten tijdens de HIMSS motiveren mij om binnen het programma met focus en plezier de pijlen te blijven richten op het “mensenwerk” dat ons allen te doen staat om eenduidig en eenmalig vastleggen voor hergebruik gemeengoed te maken.’

Van onderstroom naar mainstream

Erik Gerritsen, secretaris generaal VWS, gebruikte vergelijkbare woorden bij zijn speech tijdens de opening. Hij gaf aan dat technologie het probleem niet meer is, die is er. Maar het is nog een onderstroom, die mainstream moet worden. Het gaat nu over implementatie en opschalen, over ‘gewoon doen’. Elkaar opzoeken, ook ten bate van de interoperabiliteit, om concrete stappen te zetten naar nog betere zorg. ‘Less talk, more walk, was de boodschap vanuit VWS gedurende het hele congres’, merkt Martine Lipsch op. ‘Dat sluit ook prima aan bij mijn boodschap bij de Meet&Greet van het Citrienfonds afgelopen januari. Niet lullen, maar poetsen; geen woorden, maar daden, let’s do it!’

StandaardiserenVerder heeft Lipsch van de HIMMS ‘meegenomen’ dat het gaat om standaardiseren en samenwerken. ‘Standaardiseren omdat we met de huidige stand van de technologie al ontzettend veel kunnen’, zegt ze. ‘Echter, als iedereen zijn eigen (punt)oplossing gaat verzinnen gaan we van die technologie de vruchten niet plukken. Dat kan alleen door goede afspraken te maken, door goed samen te werken en interoperabiliteit te bewerkstelligen. De principes van Registratie aan de bron zijn hierbij mijns inziens hartstikke belangrijk: eenduidig, gestructureerd, eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik.’