Nieuws

Registratie aan de bron onmisbaar voor oncologische netwerken

Publicatie datum: 23 juli 2017
‘Momenteel worden gegevens over een patiënt ingevoerd in het epd. Moet er een palliatief zorgplan komen, dan zet iemand handmatig die gegevens over.'
‘Maar als de gegevens volgens het principe van Registratie aan de bron zijn vastgelegd, dan kun je deze hergebruiken voor het digitale palliatieve zorgplan en kunnen de huisarts en andere zorgverleners erover beschikken.’

Het is maar een van de voorbeelden die UMCG-stafmedewerker Ina Wolthers geeft om te illustreren hoezeer de Citrienprogramma’s Registratie aan de bron en Oncologische netwerken samenhangen. Samen met Lieke Welling, chirurg-oncoloog en projectleider Registratie aan de bron van het LUMC, wordt ze daarover geïnterviewd in het medisch wetenschappelijk nieuwsblad Oncologie Up-to-date. Lieke Welling is ook projectleider van een landelijk project waarin een generieke gegevensset voor een oncologisch multidisciplinair overleg (MDO) wordt ontwikkeld.

‘Het één heeft veel raakvlakken met het ander’, legt Welling in hetzelfde artikel uit. ‘Het principe van registratie aan de bron is gegevens van een patiënt zo eenduidig en gestandaardiseerd mogelijk vastleggen ten behoeve van goede zorg, opdat zoveel mogelijk partijen van die gegevens gebruik kunnen maken. Dat principe is ook heel goed toepasbaar binnen een project over een generieke gegevensset voor het oncologisch MDO. Bij toenemende multidisciplinaire, lijnoverstijgende en regionale samenwerking in de oncologische zorg is het bij uitstek van belang dat gegevens voor alle relevante zorgverleners bruikbaar zijn.’Meer lezen over de projecten die de een betere en meer eenduidige digitalisering van de oncologische zorgomgeving beogen en de samenhang met ‘Registratie aan de bron’? Het hele artikel lees je hier.