Nieuws

Regionale oncologienetwerken ‘prachtige proeftuin’

Publicatie datum: 10 juli 2016
‘Naar regionale oncologische netwerken is een prachtige proeftuin om te oefenen met de principes van Registratie aan de bron.’ Dat vindt Hans Nijman, hoogleraar oncologische gynaecologie in het UMCG en landelijk programmaleider van het programma Naar regionale oncologienetwerken van zijn programma.
Naar regionale netwerken is een zogenoemd Citrienprogramma, net als Registratie aan de bron. Het Citrienfonds is ingesteld door het ministerie van VWS en wordt uitgevoerd door de NFU. Het fonds financiert programma’s die bijdragen aan duurzame oplossingen voor de uitdagingen die de gezondheidszorg in de 21ste eeuw met zich meebrengt.

‘Als je wilt samenwerken als huisarts, verpleeghuisarts en specialist in ziekenhuizen, is de uitwisseling van gegevens een kernaspect. Het is essentieel dat je goed met elkaar afspreekt wat je met elkaar deelt. En dat is natuurlijk wat Registratie aan de bron beoogt en met de zorginformatiebouwstenen (zib’s) faciliteert.’

Als je wilt samenwerken als huisarts, verpleeghuisarts en specialist in ziekenhuizen, is de uitwisseling van gegevens een kernaspect.Meervoudig gebruik

Nijman vertelt dat ‘zijn’ programma gebruik wil maken van Registratie aan de bron om de overdracht tussen de verschillende partners in een oncologisch netwerk (in oprichting) te vergemakkelijken, maar is ook geïnteresseerd in het meervoudig gebruik van eenduidig vastgelegde zorginformatie. ‘Wetenschappelijk onderzoek wordt makkelijker, bijvoorbeeld doordat er meer data tot onze beschikking komen. Ook op het gebied van kwaliteitsinformatie kunnen we een slag maken door data te hergebruiken.’

Nijman licht toe dat de beide Citrienprogramma’s concrete samenwerkingsafspraken hebben gemaakt en in het najaar diverse gezamenlijke projecten starten. Zoals het werken met zib’s in de palliatieve oncologische zorg, het gebruik van zib’s in het multidisciplinair overleg en het uitvragen van indicatoren voor uitkomstgerichte zorg (gericht op de klinische praktijk en op patiëntbeleving). ‘We hopen na de zomer van dit jaar met de eerste concrete projecten te kunnen starten, in verschillende regio’s.’

E-health

‘Doel van het programma E-health is de realisatie van een ondersteunend informatiesysteem dat alle gegevens van een patiënt bij elkaar brengt. Zo creëren we een digitale zorgomgeving te creëren, gericht op de individuele patiënt’, zegt Marlies Schijven, chirurg en hoogleraar Simulation, Serious Gaming and Applied Mobile Healthcare en programmaleider E-health. E-health is eveneens een Citrienprogramma. ‘Als we komen tot integrale persoonsgerichte digitale zorg, dan kunnen de patiënt, zijn naasten en alle bij de zorg betrokken professionals en informele zorgers altijd en overal beschikken over zorginformatie en online diensten.’ De samenwerking met Registratie aan de bron is voor Schijven een vanzelfsprekende: het draait allemaal om data. ‘Registratie aan de bron gaat ervoor zorgen dat de zorginformatie, data dus, die artsen aanleveren eenduidig wordt vastgelegd. Wij kijken hoe we bepaalde data bij de patiënt kunnen krijgen.’ Schijven ziet absolute meerwaarde in de paraplu die Citrien vormt: ‘Door goed te overleggen en samen te werken zorgen we ervoor dat er geen versnippering ontstaat en voorkomen we dat goede ideeën tussen wal en schip vallen. Zo gaan E-health en Naar regionale oncologienetwerken ook samen activiteiten oppakken.’

Door goed te overleggen en samen te werken zorgen we ervoor dat er geen versnippering ontstaat

Joyce Simons, programmaleider Registratie aan de bron, is enthousiast over de samenwerking met andere Citrienprogramma’s. ‘Zo is een en een drie. De samenwerking tussen de programma’s zorgt aan beide kanten voor versnelling.’