Nieuws

Radboudumc toneel voor werkbezoek Informatieberaad Zorg

Publicatie datum: 14 mei 2019
Vrijdagmiddag 10 mei ontmoette ‘beleid’ en ‘praktijk’ elkaar tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het Nijmeegse Radboudumc. Voordat de ‘vrijmibo’ op tafel kwam werd er flink wat informatie uitgewisseld tussen leden van het Informatieberaad Zorg, zorgprofessionals van het Radboudumc, programmamedewerkers van Registratie aan de bron en degenen die hen een warm hart toedragen.

Het Ministerie van VWS werkt toe naar een wettelijke verplichting van elektronische uitwisseling van patiëntengegevens. Het toepassen van de BgZ in alle zorgprocessen is hiermee naadloos verbonden. Registratie aan de bron richt zich de komende jaren op implementatie van het programmaprincipe: vastlegging van zorginformatie in de BgZ en regionale uitwisseling door hergebruik van de geregistreerde gegevens. De stand van zaken op deelgebieden werd geschetst aan de hand van het vijflagen model.

Vijflagen model

Of het nu gaat om uitwisseling van gegevens tussen patiënt en huisarts, of ziekenhuis en verpleeghuis; afstemming van organisatiebeleid, zorgproces, informatie, applicatie en IT-infrastructuur is cruciaal. Er moeten niet alleen ‘verticale’ keuzes gemaakt worden voor standaarden en epd’s, maar ook ‘horizontale’ voor meerdere toepassingen in het zorgproces over functionele toepassingsgebieden, regio’s en sectoren heen.

Na uitleg van de achterliggende gedachte, passeerden de vijflagen de revue aan de hand van praktijkvoorbeelden. KNO-arts Guido van den Broek legde uit hoe met het project PLEZIER artsen vertrouwd raken met de principes van Registratie aan de bron. Nadere uitrol vindt plaats bij hoofd-hals chirurgie en oogheelkunde. Klinisch informaticus Laurens de Groot lichtte uitwisseling van patiëntgegevens ‘over de keten heen’ via XDS toe, en manager supply Liesbeth Langenhuysen het patiëntenportaal en PGO als communicatiemiddel van patiënten met zorgprofessionals binnen en buiten het Radboudumc.

Boodschappenlijstje

Aan het eind van de bijeenkomst kon geconcludeerd worden dat de boodschappen die op het lijstje stonden van het Informatieberaad Zorg gedaan waren:

• Dichtbij en samen met de zorg, check!

• Stel landelijk bindende spelregels vast (the devil is in the detail), check!

• Sluit aan bij bestaande implementatie programma’s als Registratie aan de bron (stop starting, start finishing) check!

• De kracht van (samen)werken, check!

Meer informatie
Regie op implementatie adhv het vijflagenmodel
Vijflagenmodel/Regie op implementatie van zorg-ICT oplossingen
Vijflagenmodel/Regie op implementatie
PLEZIER