Nieuws

Prinsjesdag geeft startschot VIPP-programma

Publicatie datum: 6 juli 2016
Minister Schippers heeft 105 miljoen euro uitgetrokken voor het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). Voor het programma is de Basisgegevensset Zorg een belangrijk uitgangspunt.
Minister Schippers heeft 105 miljoen euro uitgetrokken voor het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). Dat staat in de miljoenennota. Voor het Versnellingsprogramma geldt de Basisgegevensset Zorg, ontwikkeld binnen Registratie aan de bron, als uitgangspunt.

In de begroting staat: ‘Gedurende de periode 2017–2019 stel het Ministerie van VWS jaarlijks € 35 miljoen beschikbaar aan ziekenhuizen om hen in staat te stellen hun ICT-infrastructuur patiëntgerichter te maken, zodat de patiënt toegang krijgt tot zijn gegevens en deze kan gebruiken voor regie over zijn gezondheid (bijvoorbeeld door de inzet van apps of delen met andere zorgverleners).’ Het VIPP-programma krijgt de ontwikkeling de patiënt meer als partner in het zorgproces te betrekken, een stevige impuls. Het programma wordt uitgevoerd door de NVZ. Programmaleider Registratie aan de bron, Joyce Simons, is blij met de toekenning. ‘Het belang van Registratie aan de bron wordt nog eens onderstreept door de aandacht voor het VIPP-project. VIPP is niet mogelijk zonder eenduidige registratie voor meervoudig gebruik. Daarom is nauwe samenwerking tussen beide programma’s ook van groot belang.’