Nieuws

Patiëntenportaal verbetert uitwisseling informatie arts-patiënt

Publicatie datum: 3 juli 2019
‘Door het gebruik van het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht kunnen patiënten en ik echt invulling geven aan ‘samen beslissen’.’ Internist-oncoloog Rhodé Bijlsma (UMC Utrecht) licht toe: ‘Doordat patiënten toegang hebben tot al hun zorginformatie, kunnen ze zich voorbereiden op een polikliniek bezoek. Zo stellen ze andere, zinvolle vragen en worden zij meer betrokken bij voor hen passende zorg. Dat levert een ander contact op en een andere relatie tussen mijn patiënt en mijzelf als hun behandelaar.’
Bijlsma is in het UMC Utrecht een van de ambassadeurs van het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht. Ze licht collega’s voor en moedigt gebruik van Mijn UMC Utrecht aan. Zo dragen Bijlsma en haar collega-ambassadeurs bij aan een van de doelstellingen van Registratie aan de bron: elke patiënt heeft toegang tot zijn zorginformatie en voert regie op zijn of haar gezondheid.

Lees het hele artikel