Nieuws

Nieuw epd biedt kansen voor eenduidige registratie

Publicatie datum: 12 juli 2017
Het UMCG is hard bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe epd. In het eerste weekend van december is de go-live en schakelt het Groningse umc over op Epic.
Dat biedt kansen voor eenduidige registratie voor meervoudig gebruikt, zegt nefroloog en CMIO Marc Seelen in het digitale magazine dat speciaal voor de voorbereidingsfase wordt gemaakt. ‘Eenduidige registratie betekent dat we beter kunnen communiceren met en kwalitatief betere zorg kunnen verlenen aan patiënten. Het is mooi dat we nu overstappen naar een nieuw epd dat dit mogelijk maakt!’

Niet vanzelf

Maar dat gaat niet vanzelf, waarschuwt hij. ‘We moeten ons ervan bewust zijn dat we maar beperkt van de voordelen gaan genieten als we niet op de afgesproken manier gebruikmaken van het epd, we onvoldoende gegevens gestructureerd opslaan en ons niet houden aan afspraken over waar en hoe we gegevens opslaan. Dit betekent dat we moeten standaardiseren, gestructureerd gegevens vastleggen en afspraken maken over definities. Het voordeel hiervan is dat we diagnoses en zorgprocessen allemaal op dezelfde manier omschrijven. Deze eenduidige registratie is een voordeel voor de collega’s waar je mee samenwerkt, omdat duidelijk is welke informatie waar staat en wat het betekent. Ik heb het dan niet alleen over zorgprofessionals, maar ook over medewerkers medische administratie, DBC en facturatie, managers en onderzoekers.’