Nieuws

Meet up Duurzaam informatiestelsel zorg: Registratie aan de bron was erbij!

Publicatie datum: 26 juli 2017
Op maandag 26 juni opende het Ministerie van VWS zijn deuren voor de eerste Meet up ‘Duurzaam informatiestelsel voor de zorg’. Ruim vierhonderd patiënten, zorgprofessionals, burgers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden ontmoetten elkaar en bezochten informatiesessies om samen de zorg beter te maken.
In zijn introductie sprak Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over een van de uitkomstdoelen van het Informatieberaad: ‘Vanaf 1 januari 2021 vormt het primair zorgproces de basis voor gegevensvastlegging in de zorg en worden vastgelegde gegevens hergebruikt voor declaratie, onderzoek, kwaliteitstransparantie en governance.’ Gerritsen zei overtuigd te zijn dat de wil er is om dit door eenmalig vastleggen en hergebruik te realiseren. Joyce Simons, programmamanager Registratie aan de bron merkte op dat de Basisgegevensset Zorg (Bgz) een belangrijk middel is om tot dit doel te komen. Aan het einde van de dag stelde ze tijdens het Informatieberaad ook dat de BgZ, en ook de zorginformatiebouwstenen, onderdeel zou moeten zijn van de Basisinfrastructuur Zorg.Uiteraard organiseerde Registratie aan de bron ook een sessie voor de Meet up-bezoekers. Belangstellenden, onder wie een arts en vertegenwoordigers van de Patiëntenfederatie Nederland en de zorgverzekeraars, werden geïnformeerd over the serious game die voor zorgverleners en andere zorgprofessionals is ontwikkeld. Ieder ziekenhuis en andere geïnteresseerden kunnen de game spelen.

Meer informatie over de serious game? Mail info@registratieaandebron.nl.