Nieuws

Versnellingsprojecten Jaar van de Transparantie afgesloten - Artsen roepen collega’s op mee te doen

Publicatie datum: 16 juli 2017
'Er is een onwijs goede start gemaakt. De projecten leveren een hele mooie bijdrage aan waar wij mee bezig zijn: transparantie. En ze blijken nu ook betrouwbare en vergelijkbare info op te leveren.' Zo reageert Willemijn Krol, programmacoördinator Transparantie Kwaliteit van Zorg van Zorginstituut Nederland, op de vijf versnellingsprojecten, die tijdens een afsluitende bijeenkomst op 15 maart werden gepresenteerd.
‘Ik hoop dat het balletje dat nu aan het rollen is gebracht, steeds verder en harder gaat rollen. Voor mijn gevoel is het nog niet helemaal over de ‘bult’ heen, waarna het vanzelf gaat. Met de subsidie hebben wij een impuls gegeven, en de projecten hebben laten zien dat eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik mogelijk is en veel voordeel oplevert. Maar het is nog beperkt in het aantal aandoeningen en ziekenhuizen. De uitdaging voor NFU, NVZ en Nictiz is nu om dit verhaal over het voetlicht te krijgen. Het platform dat Registratie aan de bron is, kan daarbij van grote waarde zijn. Er is nu zoveel awareness opgebouwd. Als je daaraan een werkwijze weet te koppelen die voor veel ziekenhuizen bereikbaar is, dat gaat dat balletje zeker vanzelf rollen.’

Volgens dermatoloog Joep Veraart uit Maastricht umc + moet dat geen probleem zijn. ‘Doe hier je voordeel mee!’ zo roept hij zijn collega-artsen op tijdens de presentatie van zijn project op het gebied van de registratie van hoofd- en halstumoren. ‘Er is veel werk verzet in de vijf versnellingsprojecten van Registratie aan de bron, en andere zorgverleners en ziekenhuizen kunnen daarvan profiteren. Zo gaan we steeds sneller.’ Douwe Atsma, hoogleraar cardiologie in het LUMC, zegt het zo: ‘Het werkt gewoon!’.

Fred Smeele, coördinator projecten van Registratie aan de bron, beschreef eerder het einddoel van de impuls die met de versnellingprojecten beoogd werd: ‘bewijzen dat 80 tot 90 procent van de informatie die zorgverleners in het zorgproces vastleggen, bruikbaar is voor aanlevering aan de kwaliteitsregistraties. En die projecten zo doen dat dokters blij worden.’ Ieder project, gefinancierd in het kader van het Jaar van de Transparantie, laat zien dat Registreren aan de bron werkt: zorgverleners uit vijf verschillende disciplines uit vijf verschillende umc’s en ziekenhuizen leveren nu rechtstreeks aan aan hun kwaliteitsregistratie uit hun epd. Zij spanden zich in, leerden lessen en leverden producten op. Het resultaat? De aanlevering kost geen extra tijd meer en levert daarmee extra tijd voor de patiënt op, werkenderwijs verbetert het zorgproces, en de gestructureerd vastgelegde data kunnen ook voor andere doeleinden, zoals research, worden gebruikt.’ Met financiering uit het Jaar van de Transparantie werd ook een vertaalproject Snomed gefinancierd. In dit project werden bijna 9500 termen vertaald voor de orthopedie en de IC en werd veel geleerd waardoor volgende vertaalprojecten sneller zullen leiden tot meer vertaalde termen. Een uitdaging is gebleken medisch specialisten te vinden die vrijwillig bij willen dragen aan het vertalen van Snomedtermen, en daarmee bijdragen aan eenheid van taal.

Aan het einde van de bijeenkomst overhandigde Joyce Simons, programmamanager Registratie aan de bron, officieel de resultaten aan Willemijn Krol, programmacoördinator Transparantie Kwaliteit van Zorg van Zorginstituut Nederland. Zij complimenteerde en feliciteerde de aanwezigen met de behaalde resultaten, en dat deed ze ook namens het ministerie van VWS. Krol was enthousiast. ‘Ik ben vanmiddag echt blij geworden van wat ik heb gehoord. Ik hoor over minder administratieve lasten, over efficiëntie en betrouwbare data. Dit is een onwijs mooie impuls.’

Per project worden de resultaten en geleerde lessen de komende tijd op registratieaandebron.nl gedeeld.