Nieuws

Informatiestandaard Medicatieproces gaat testfase in

Publicatie datum: 6 juli 2016
Medicatiegegevens moeten beter en overzichtelijk vastgelegd en uitgewisseld worden om veilig medicijngebruik zeker te stellen, daarover is iedereen het eens. De informatiestandaard Medicatieproces wordt nu getest.
Medicatiegegevens moeten beter en overzichtelijk vastgelegd en uitgewisseld worden om veilig medicijngebruik zeker te stellen, daarover is iedereen het eens. Zo krijgen zorgverleners en patiënten helder inzicht in wat is voorgeschreven door de arts, wat is verstrekt door de apotheek en wat de patiënt daadwerkelijk gebruikt.

De informatiestandaard Medicatieproces, een project van koepelorganisaties van zorgverleners in de 1e, 2e en 3e lijn, patiëntenorganisaties en Nictiz moet hieraan bijdragen. Een informatiestandaard legt afspraken vast die ervoor zorgen dat gegevens uit de verschillende systemen van huisartsen, apothekers, specialisten, tandartsen, psychiaters en andere zorgverleners met elkaar kunnen worden uitgewisseld. Voor een goede uitwisseling tussen de verschillende partijen is eenduidige registratie van doorslaggevend belang. Daarom wordt in de Informatiestandaard Medicatieproces gebruikgemaakt van de zorginformatiebouwstenen (zibs) medicatievoorschrift, medicatieverstrekking, medicatietoediening en medicatiegebruik. Deze vier zijn aangepast en vertaald voor specifiek gebruik in dit project, zodat een goede overdracht mogelijk wordt. De Informatiestandaard Medicatieproces is in concept gereed en maakt onderscheid tussen logistieke en therapeutische informatie en de vier stappen van het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik.

Zorgverleners hebben actuele medicatiegegevens nodig om patiënten en cliënten goede zorg te bieden. Informatie over medicatie is opgeslagen in systemen van verschillende zorgverleners zoals de huisarts, apotheker, specialist, tandarts of psychiater. Medicatiebehandelingen zijn vaak aan elkaar gerelateerd, maar actuele gegevens worden onvoldoende uitgewisseld. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in doseringen, of het eerder stoppen of juist langer toedienen van medicatie. Hierdoor hebben zorgverleners vaak een incompleet beeld van de medicatie van een patiënt.

In juli 2016 is de conceptversie van de nieuwe informatiestandaard opgeleverd om in de praktijk te testen. Na deze pilotfase wordt de definitieve informatiestandaard medicatieproces gepubliceerd. In de loop van 2017 kunnen alle zorgverleners en softwareleveranciers de informatiestandaard inbouwen zodat zorgbreed beter medicatiegegevens uitgewisseld kunnen worden en medicatie-incidenten voorkomen kunnen worden.