Nieuws

Registratie aan de bron gaat door: Citrienfonds krijgt vervolg

Publicatie datum: 11 juli 2018
Ook na 2018 gaat Registratie aan de bron door met het werken aan betere zorg door eenduidige en eenmalige vastlegging van zorginformatie voor meervoudig gebruik dagelijkse praktijk te maken. In het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 is 20 miljoen beschikbaar gesteld voor een vervolg van het Citrienfonds.
De komende vier jaar gaat de NFU - initiatiefnemer van het Citrienfonds – samen met ZonMw en vele andere partijen in de zorg door onder het motto ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Registratie van de bron is een van de vier thema’s waarvoor ook de komende jaren nog geld beschikbaar is. maatschappelijke uitdaging om de zorg beter, toegankelijk en betaalbaar te houden was destijds de aanleiding voor de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) om het Citrienfonds op te richten, en die vraagstukken blijven actueel. De drie andere thema’s zijn: Regionale Oncologienetwerken (op welke manier kun je de beste zorg voor patiënten met kanker organiseren), E-Health (welke nieuwe innovatieve e-Health vormen van zorg zijn er) en Doen of Laten (besluiten om diagnostiek, een verrichting of ingreep juist niet uit te voeren omdat de meerwaarde ontbreekt). Lees meer>>>