Nieuws

Helpt gaming bij het invoeren van eenduidig en eenmalig vastleggen?

Publicatie datum: 6 juli 2016
Registratie aan de bron gaat niet alleen over technische aanpassingen, zorginformatiebouwstenen en informatiestandaarden. Het gaat minstens zozeer over een andere manier van werken. Hoe zorgen we dat zorgverleners eenmalig en eenduidig gaan vastleggen? Hoe maken we dat zo gemakkelijk mogelijk? Hoe kunnen we de noodzaak daarvan onderbouwen? En vooral… zou een game daarbij kunnen helpen?

Met die vraag gingen de deelnemers aan de slag tijdens de ochtendworkshop Registratie aan de bron van de Meet and Greetdag van het Citrienfonds, de financier van onder andere Registratie aan de bron. Eerst speelden de deelnemers zelf een korte game, vervolgens kregen ze een flitscollege gamification van gamemakers Frisse Blikken en daarna probeerden ze per groep zelf spelelementen te bedenken. Daar kwamen zeer bruikbare aanzetten uit.

Smileys

Een groep bedacht bijvoorbeeld een spelelement dat bestaat uit een nagespeeld multidisciplinair overleg. Daarbij mag in de eerste ronde iedereen, inclusief de aangeschoven patiënt, in zijn eigen taal rapporteren. In de tweede ronde moet iedereen dezelfde rapportage in gestructureerde, eenduidige taal doen. De patiënt beoordeelt met smileys of dat goed gebeurt. Of: de huisarts krijgt bij iedere patiënt die hij doorstuurt met een correct vastgelegde diagnose dagelijks feedback van het ziekenhuis. Huisartsenpraktijken spelen tegen elkaar: de praktijk met de best vastlegde verwijzingen, wordt genoemd (naming, geen shaming) of krijgt een geldbedrag. Of: een huisarts verwijst een patiënt naar de longarts. Hoe eenduidiger hij de diagnose in het systeem zet, hoe meer hij wordt ‘beloond’ met een vrijwel automatisch gegenereerde verwijsbrief. Dat spaart tijd, en tijd staat in deze game voor punten.

Zelf game ontwikkelen

Door het succes van de workshop overweegt het programmamanagement van Registratie aan de bron daadwerkelijk zo’n game te ontwikkelen, in nauwe samenwerking met het UMCG.