Nieuws

Gegevens uitwisselen? Eerst goede registratie aan de bron

Publicatie datum: 25 februari 2019
In een blog voor Skipr benadrukt Joyce Simons, programmamanager, dat het zorgproces dé basis is voor vastlegging en hergebruik van zorginformatie en daarmee dat registreren aan de bron een voorwaarde is voor digitaal uitwisselen in de hele keten.

De blog is 25/2 gepubliceerd op Skipr en ook hier te lezen:

Digitale uitwisseling van zorginformatie, zodat patiënten en zorgverleners altijd en overal kunnen beschikken over díe informatie die nodig is voor goede zorg; daarop richten we – zorgbreed - terecht onze pijlen. Om er met elkaar voor te zorgen dat digitale uitwisseling zo snel mogelijk staande praktijk is, vestig ik hier graag uw aandacht op het belang van het nemen van de juíste route; ik pleit voor het implementeren van het principe registreren aan de bron.

Het is van groot belang dat álle partijen in de zorg registreren aan de bron als principe implementeren, want alleen dan kan uitwisseling plaatsvinden in de hele keten. En alleen daarmee kunnen patiënten waar ze ook hun zorg hun ontvangen bij hun benodigde informatie, en hun zorgverleners ook.


Wie legt wat waar vast?

Registreer je aan de bron, dan leg je zorginformatie eenduidig en eenmalig vast. Dat leidt ertoe dat die informatie opnieuw kan worden gebruikt. Wat nog wel eens wordt vergeten, is dat het zorgproces de basis is voor die vastlegging én voor het hergebruik. Om registreren aan de bron het nieuwe normaal te maken, is het dus nodig om de vastlegging in dat zorgproces met nieuwe ogen te bekijken en dat soms (deels) opnieuw in te richten. Zorgverleners zullen met elkaar moeten afspreken wie wat waar hoe vastlegt in het zorgproces. Dat proces kost tijd, maar levert veel op – dat ervaren steeds meer zorgverleners al in hun dagelijks werk.

Als er over de vastlegging van zorginformatie de goede informatieafspraken zijn gemaakt en als die zijn geïmplementeerd in het epd, dan hoeven zorgprofessionals alleen díe informatie vast te leggen, die van belang is voor een goede kwaliteit van zorg en voor de continuïteit van zorg. Ze hoeven dan geen informatie meer vast te leggen voor andere doelen. Bijvoorbeeld voor het digitaal uitwisselen met andere zorgverleners voor overdracht, voor het gebruik in wetenschappelijk onderzoek en voor de aanlevering aan kwaliteitsregistraties.
Die informatie kan namelijk worden afgeleid van de zorginformatie: en dat bedoelen we met hergebruik.

Daarnaast werken we in verschillende projecten dit jaar hard aan de volgende stap: het ook daadwerkelijk digitaal kunnen uitwisselen van zorginformatie. We doen pilots tussen umc’s en ziekenhuizen, tussen ziekenhuizen en PGO’s en tussen huisartsen en zorginstellingen. Dit klinkt eenvoudig voor mensen van buiten de zorg, maar u en ik weten dat dit zowel organisatorisch als technisch gezien een flinke klus is - zeker als het gaat om systemen van verschillende leveranciers. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken.

Zo zetten we steeds stappen. Samen komen we er, daarvan ben ik overtuigd. Dat het essentieel is dat alle sectoren meedoen en met elkaar samenwerken, dat is een open deur die ik hier zekerheidshalve toch nog even intrap.

Filmpje interview Joyce Simons

Registreren aan de bron wordt het nieuwe normaal, daarvan is Joyce Simons overtuigd. Eenduidig en eenmalig vastleggen van zorginformatie voor hergebruik, met het zorgproces als basis; dat is wat het programma wil bereiken. Onlangs keek Joyce vooruit…kijk je mee? Kijk hier voor het hele interview.