Nieuws

En nu voor het ‘echt’: zorginformatie hergebruiken voor kwaliteitsregisters

Publicatie datum: 20 juli 2016
In 2016 gaat Registratie aan de bron bewijzen dat alle goede ideeën ook echt werken in de praktijk.
Zo gaan we onder meer hergebruik van zorginformatie voor kwaliteitsregistraties realiseren. In 2015 is een eerste project afgerond in samenwerking met de Nederlandse Werkgroep Hoofdhals Tumoren. Hieruit kwam naar voren dat zorginformatiebouwstenen bruikbaar zijn voor aanlevering aan kwaliteitsindicatoren maar dat eenduidig aan de bron registreren vaak nog niet kan of nog niet gebeurt.

Als vervolg startte het programma in samenwerking met umc’s, algemene ziekenhuizen en kwaliteitsregistraties zes vervolgprojecten die allemaal hetzelfde doel hebben: een methodiek ontwikkelen waardoor gegevens voor de registraties voor een groot deel direct zijn af te leiden uit zorginformatie die zorgverleners in het zorgproces eenduidig vastleggen.

Een van die projecten is gericht op de ketens mamma- en darmcarcinoom, loopt in het UMC Utrecht en het Radboudumc, in samenwerking met DICA en IKNL en staat onder leiding van projectleider Mariëlle Ouwens. Ouwens: ‘Bij het formuleren van indicatoren wordt niet standaard uitgegaan van reeds vastgelegde informatie. Hierdoor moeten zorgverleners vaak een heel aparte extra administratie voeren om aan te kunnen leveren aan de kwaliteitsregistraties. In ons project bekijken we de huidige vastgelegde informatie voor indicatoren voor borst- en darmkankerzorg opnieuw kritisch. Soms ontdekken we dat we aanpassingen moeten doen aan de manier van registratie aan de bron zodat de benodigde informatie direct kan worden doorgeleverd aan kwaliteitsregistraties.’Een ander project is die waarin het Beatrixziekenhuis in Gorinchem de gegevens voor het kwaliteitsregister LROI (orthopedische implantaten) grotendeels uit de bron aanlevert. Harry Pijl (programmamanager Kwaliteit & Patiëntveiligheid UMC Utrecht) over het belang van dit en de andere projecten: ‘Als we erin slagen deze implementatietrajecten goed en zorgvuldig te doorlopen, kunnen andere umc’s en ziekenhuizen het geleerde straks ook gebruiken, en ook voor andere kwaliteitsregistraties. Deze projecten maken hergebruik van data voor kwaliteitsregistraties mogelijk. Het zorgproces en de mogelijkheden tot het verbeteren van de zorg aan de patiënt zijn in alle projecten steeds het uitgangspunt.’