Nieuws

Eindrapportage versnellingsprojecten beschikbaar

Publicatie datum: 5 juli 2017
De eindrapportage van de versnellingsprojecten is beschikbaar. De versnellingsprojecten zijn pilots op het gebied van aanleveren aan kwaliteitsregistraties en de vertaling van SNOMED CT-termen.
In deze pilots is aangetoond dat automatische aanlevering van patiëntinformatie, op basis van zorginformatiebouwstenen, rechtstreeks uit het epd van zorginstellingen aan kwaliteitsregistraties mogelijk is. De projecten werden mogelijk gemaakt met een subsidie in het kader van het Jaar van de Transparantie.Op de site van Registratie aan de bron staat een pagina over de versnellingsprojecten. Daar kun je ook de eindrapportage downloaden.