Nieuws

E-learning Registratie aan de bron: waarom gestructureerd vastleggen

Publicatie datum: 6 juli 2016
De eerste drie e-learningmodules van Registratie aan de bron zijn klaar. In een kleine twintig minuten worden zorgverleners zich bewust van het 'waarom' van gestructureerd gegevens vastleggen. Daarmee is een belangrijk hulpmiddel voor de implementatie van Registratie aan de bron beschikbaar gekomen.
Zorgverleners worden bij de introductie of update van een epd vaak vooral getraind in het ‘hoe’ van het registreren. Ze worden geïnstrueerd op waar welk veld zich bevindt en in welke volgorde een dossier ingevuld kan worden. Waarom het zo belangrijk is om eenduidig en eenmalig te registreren komt niet of nauwelijks aan bod en dat is jammer, vindt Ronald Cornet, universitair docent klinische informatiekunde in het AMC, gast-hoofddocent aan de Universiteit van Linköping (Zweden) en projectleider Onderwijs en training van het programma Registratie aan de bron. Daarom biedt het programma nu een kort e-learningprogramma over dat ‘waarom’. In een kleine twintig minuten kunnen zorgverleners die patiënt- en behandelgegevens vastleggen drie korte modules doorlopen en zich zo bewust worden van het belang van gestructureerd vastleggen.

‘De kwaliteit van data, en dus de mogelijkheden die data te hergebruiken, staat of valt met het goed werken met een epd,’ vertelt Cornet. ‘Wij hopen met de e-learning zorgverleners uit te leggen dat hun data veel meer waarde krijgt als ze die gestructureerd op de juiste plek in het epd vastleggen. Goed vastgelegde data kan namelijk opnieuw worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het aanleveren aan kwaliteitsregistraties, voor overdracht en voor het afleiden van financiële gegevens. Door het volgen van de e-learning worden zorgverleners bewust gemaakt van het belang van gestructureerde data, en de manier waarop we in Nederland gegevens gaan vastleggen. De onvrede die veel zorgverleners voelen ten aanzien van de gebruikersvriendelijkheid van de systemen kan deze e-learning helaas niet verhelpen.’

Drie modules in het kort

De eerste introducerende module gaat in op het principe van Registratie aan de bron, en dan vooral op het belang van goede eenmalige eenduidige registratie en de mogelijkheden die dat biedt voor meervoudig gebruik. De tweede module heet Het nieuwe registreren. Daarin wordt toegelicht tegen welke problemen je aan loopt als je registreert met classificaties voor het klinisch registreren. Ook komen oplossingen aan bod die ervoor zorgen dat informatie zo vastgelegd kan worden dat die uitwisselbaar en herbruikbaar wordt. De derde module behandelt de Basisgegevensset Zorg; de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en van belang is voor de continuïteit van zorg.

Aanbod via umc of zelf aan de slag‘De modules zijn door medewerkers van diverse umc’s ‘gereviewd’ en nu klaar om in alle acht umc’s gebruikt te worden, zo vertelt Cornet, ‘Ieder umc kiest daarbij zijn eigen route. Het ene umc grijpt het inrichtingsproces van het nieuwe epd aan om de e-learning aan te bieden, een ander umc biedt de modules aan bij de updatecursus van hun epd of verwerkt het aanbod in de eigen digitale leeromgeving.’ Zorgverleners die niet willen wachten totdat de e-learning aan hem of haar wordt aangeboden, kunnen zelf aan de slag gaan op www.registratieaandebron-elearning.nl. Om er twintig minuten later -
hopelijk -van overtuigd te zijn dat het vastleggen van patiëntinformatie in vrije tekstvelden weliswaar op de korte termijn handig lijkt, maar niet bijdraagt aan eenmalige registratie.