Nieuws

Dokters nemen leiding in ICT-vraagstukken

Publicatie datum: 7 juli 2018
ICT en de medische staf zijn in de ziekenhuizen veelal nog twee gescheiden werelden. Op dinsdag 4 september lieten 200 dokters zien dat zij zich actief met ICT willen bemoeien. Niet langer willen zij het aan anderen over laten hoe de digitale inrichting en ondersteuning van hun werk eruit ziet. Belangrijk, want ICT kan de zorg enorm vooruit helpen maar ook enorm belemmeren.
Medisch specialisten uit het hele land kwamen op 4 september bijeen voor het congres Van Hippocrates tot datadriven dokter, georganiseerd door de Federatie Medisch Specialisten, de programma’s VIPP en Registratie aan de bron, de NVZ en NFU. Er was veel enthousiasme, gedrevenheid en bereidheid om kennis met elkaar te delen. Onder leiding van dagvoorzitter Emma Bruns werd zowel het huidige digitale Umfeld verkend als de vraag hoe je ICT vóór je kunt laten werken in plaats van meer administratieve last te laten veroorzaken. Een belangrijk doel van de beide programma’s is in ieder geval dat door standaardisatie van de informatie die dokters in onder meer de elektronische patiëntendossiers zetten, zorginformatie uitwisselbaar en herbruikbaar wordt.

Hoe kan ICT dokters helpen?

Om dit doel te bereiken is niet alleen eenheid van taal nodig, ook een gedragsverandering onder dokters. Hoe nemen zij hun collega’s mee op het pad naar verdergaande digitalisering en eenduidigheid van data? Verschillende voorbeelden passeerden de revue. Internist-nefroloog en CMIO Iris Verberk (Maasstad Ziekenhuis) verteldeover nut en noodzaak van de CMIO binnen het ziekenhuisbedrijf en de brugfunctie die zij vervullen om medisch specialisten bij ICT te betrekken. Radiotherapeut-oncoloog Gabrielle Speijer (Haga Ziekenhuis) schetst het perspectief dat SNOMED CT biedt om eenheid van taal te realiseren. Anesthesioloog Bart Geerts (Amsterdam UMC) verandert met data-analyse en techniek automatisch ook de werkwijze van zijn collega-anesthesiologen, nationaal en internationaal. Hoofd-halschirurg Guido van den Broek (Radboudumc) traint collega-specialisten in het project Plezier: beter kunnen omgaan met het epd, uniforme vastlegging en hergebruik van data leidt daar tot minder administratielast en betere zorg.

Kritische geluidenKritische geluiden waren er ook, zo werd er stevig gediscussieerd over eigenaarschap van zorginformatie, de toekomst van ziekenhuizen zoals ze er nu zijn en over de duiding van data die door andere zorgverleners is vastgelegd. Een eensluidende slotconclusie was dat de dokters aan het digitale roer moeten staan en dat niet meer uit handen moeten geven.

Dit filmpje geeft een goed sfeerbeeld. De besproken inhoud komt in het verslag in onderstaande PDF uitgebreider aan de orde.