Nieuws

Hergebruik van zorginformatie met Doeboek: directe aanlevering aan kwaliteitsregistraties

Publicatie datum: 9 juli 2018
‘Van apart registreren is geen sprake meer, alleen nog van het administreren van de zorginformatie tijdens de contactmomenten met de patiënt. Alle 150 items voor de Dutch Head and Neck Audit (ondergebracht bij DICA) leveren we nu real-time aan.’ Waar voor hoofdhals-chirurg Guido van den Broek in het Radboudumc en zijn collega’s directe aanlevering aan de kwaliteitsregistratie al enige tijd praktijk is, ligt dat nu veel breder in het verschiet, dankzij het Doeboek dat deze zomer opgeleverd is door Registratie aan de bron.
Het Doeboek beschrijft de werkwijze voor kwaliteitsregistraties om te komen tot een registratie die aansluit bij de principes van Registratie aan de bron; het eenduidig vastleggen van zorginformatie, zodat deze informatie opnieuw kan worden gebruikt. Een belangrijke vorm van dit hergebruik is de directe aanlevering van benodigde zorginformatie vanuit de informatiesystemen (epd’s) aan kwaliteitsregistraties.

Verminderen registratielast

Marjon Kallewaard, directeur Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten: ‘Kwaliteitsregistraties zijn van belang voor het monitoren en verbeteren van medisch inhoudelijke kwaliteit. Daarmee kunnen we onder meer ongewenste praktijkvariatie en vermijdbare complicaties terugdringen. Daarnaast bieden registraties bruikbare informatie ter ondersteuning van het proces van samen beslissen in de spreekkamer. Een belangrijke uitdaging voor alle partijen in de zorg is om de verdiensten van de kwaliteitsregistraties te behouden en tegelijkertijd te werken aan een vermindering van administratielast waarmee deze registraties gepaard gaan. Het Doeboek kan in dat kader een hulpmiddel worden om efficiënt (her)gebruik van data voor kwaliteitsregistraties te stimuleren.’

Programmamanager Joyce Simons van Registratie aan de bron is enthousiast: ‘Het primaire doel van zorgprofessionals is goede zorg leveren. En daar zetten wetenschappelijke verenigingen zich ook voor in. In de loop der jaren zijn de administratieve lasten voor zorgprofessionals echter enorm toegenomen, mede door de maatschappelijke behoefte aan transparantie in de vorm van indicatoren en dergelijke. Een kans om de administratieve lasten te verlagen is om de aanlevering aan kwaliteitsregistraties te herleiden vanuit zorginformatie die in het epd is vastgelegd. Het Doeboek omschrijft hoe de registraties de datasets aan kunnen laten sluiten op het zorgproces, waarin de zorgverleners de klinisch relevante informatie eenduidig vastleggen. Dat scheelt straks dus dubbel werk. Bijkomend voordeel is dat directe aanleveringen vanuit het informatiesysteem betere kwaliteit van data oplevert, doordat er geen fouten gemaakt kunnen worden door interpretatieverschillen of door het overtypen.

Test

Simons constateert dat er belangstelling is bij de kwaliteitsregistraties voor het Doeboek. ‘Zij lijken de investering van de gevraagde aanpassingen de moeite waard te vinden; de kwaliteit van de data neemt naar verwachting toe en ze krijgen de data sneller.’ Ze merkt op: ‘Al meer dan dertig registraties toonden interesse.’ Het Doeboek is nu uitgebracht in een 0.99 versie en wordt eerst door een aantal wetenschappelijke verenigingen bij een viertal registraties in de praktijk getest. Na een evaluatie van de opgedane ervaringen en eventuele aanpassingen kunnen dan ook andere kwaliteitsregistraties het Doeboek gebruiken.

Het Doeboek is in Registratie aan de bron ontwikkeld door FMS, NFU, NVZ, V&VN, GGZ Nederland, NICTIZ, DICA, IKNL, DHD, Zorgverzekeraars Nederland en een aantal wetenschappelijke verenigingen. Het Doeboek en het sjabloon voor de analyse dat gebruikt kan worden, staat ook deze website onder Standaarden en richtlijnen.