Nieuws

De juiste focus en een praktijktoets: de serious game voor Horizontaal Toezicht Zorg

Publicatie datum: 12 juli 2019
De serious game Medisch Centrum Oost is inmiddels door zo'n duizend mensen gespeeld. In ziekenhuizen, maar ook elders, blijkt de game een aanzet tot bewustwording en gedragsverandering; bijvoorbeeld in de opleiding Horizontaal Toezicht Zorg. De cursisten starten hun opleiding namelijk in het fictieve ziekenhuis van Registratie aan de bron, en dat geeft meteen de juiste focus - zo blijkt.
Een nieuwe vorm van toezicht op de rechtmatigheid van zorguitgaven, daaraan werken de Nederlandse Federatie van umc’s (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) sinds 2017 samen met het platform Horizontaal Toezicht Zorg (HTZ). Om deze nieuwe toezichtsvorm te verankeren in de praktijk van ziekenhuizen en verzekeraars, volgen professionals (bijvoorbeeld controllers en specialisten op het gebied van registratie en declaratie) van beide soorten organisaties samen de vierdaagse opleiding Horizontaal Toezicht Zorg aan de VUmc Academie. De opleiding start op een speelse manier die de deelnemers meteen daar brengt waar ook hun werk om draait: de zorgpraktijk. De cursisten starten hun opleiding namelijk in Medisch Centrum Oost: de serious game van Registratie aan de bron.

Cornelis Jan Diepeveen is voorzitter van het platform HTZ. Hij ziet een directe relatie met Registratie aan de bron: ‘Rechtmatigheid gaat over correct registreren en declareren, maar ook over gepast gebruik van zorg. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf willen we de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant borgen. We gaan voor ‘first time right’. Als het vastleggen van gegevens goed is ingebed in het zorgproces, dan kunnen die direct worden afgeleid voor financiële doeleinden. Uit de gegevens, moet je dus kunnen afleiden of een factuur klopt.’

Slimmigheden in het systeem gebruiken
Als de cursisten bij de start van de opleiding de serious game spelen, wordt een aantal belangrijke basisprincipes voor HTZ direct duidelijk, zo heeft Diepeveen gezien. ‘Goed definiëren van processen en taken blijkt – ook in de game - van groot belang. Als je dat niet doet, en als je niet gebruik maakt van de slimmigheden die het systeem (al is dat in de game gesimplificeerd) biedt, dan wordt het een rommeltje, en liggen het risico op onjuiste facturen op de loer.’ Het spelen van Medisch Centrum Oost heeft volgens Diepeveen meer voordelen: ‘De game legt een mooie link met de praktijk. Onze cursisten ervaren even hoe complex de systemen zijn en hoe moeilijk goed administreren soms is, omdat ze bijvoorbeeld de rol van arts of verpleegkundige hebben. Een van hen zei ‘meteen de juiste focus’ te hebben voor de opleiding. Ze ervaren in het spel aan den lijve dat de controlelast kan verminderen als er in het zorgproces aandacht is voor de borging van gegevens. Als deelnemers dát meenemen naar het dagelijkse werk, dan is dat winst!’

Die winst, die ervoer Jeanet Oonk, specialist Naleving & Controle bij Zilveren Kruis zeker. ‘Ik vond het mooi om via de game de werkelijkheid van het ziekenhuis te ervaren. Heel bewust koos ik voor de rol ‘medewerker zorgadministratie’. Ik ontdekte wat er allemaal nodig is om een declaratie direct goed bij de zorgverzekeraar in te dienen. Als je bij een verzekeraar werkt, heb je daar geen idee van. Als medewerker zorgadministratie moest ik aanvankelijk steeds terug naar bijvoorbeeld de dokter en verpleegkundige, terwijl die – terecht – liever tijd besteden aan de patiënt.’ Oonk voelde zich na de game nog gemotiveerder om van HTZ een succes te maken. ‘Als HTZ straks werkt, dan blijft er hopelijk meer tijd over voor ‘handen aan het bed.’ Meer informatie over de game? Lees hier meer over de serious game, of neem contact op.