Nieuws

De BgZ-audit: meten=weten=verbeteren

Publicatie datum: 1 juli 2019
Registratie aan de bron heeft voor de tweede keer een audit uitgevoerd om in de umc’s de status van de implementatie van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) te meten. In de audit werd gecontroleerd in hoeverre het mogelijk is de patiëntgegevens daadwerkelijk vast te leggen in het epd. En er werd nagegaan of het mogelijk was de vastgelegde gegevens onderling uit te wisselen. Minister Bruins noemde de BgZ een belangrijk middel om de uitwisseling tussen organisaties en met patiënten te versterken. In zijn Kamerbrief van 9 april jl. schets hij de contouren van een wettelijk verplichting tot elektronische gegevensuitwisseling. De audit geeft een goed beeld van wat daaraan al gedaan is en wat de komende tijd nog moet gebeuren.

In het eerste deel van de audit werd een testpatiënt in het epd ingevoerd. Vervolgens werd gekeken hoe de BgZ daarna uit het epd rolde. Dat verschilde nogal per edp en per umc.

In het tweede deel werd per umc een steekproef getrokken van 200 dossiers over vier patiëntengroepen. De steekproef gaf een beeld van hoe voor deze dossiers de gegevenselementen van de BgZ daadwerkelijk gevuld waren.

Stevige stap voorwaarts

‘Met ieder umc hebben we de resultaten van hun audit besproken’, vertelt Joyce Simons, programmamanager van Registratie aan de bron en nauw betrokken bij de audit. ‘De resultaten hebben verschillende medewerkers op diverse niveaus binnen en tussen de umc’s aangezet tot overleg over hoe de BgZ-gegevens nog beter en op de juiste manier kunnen worden vastgelegd en uitgewisseld.’ Met een volgende audit in het achterhoofd wordt nagedacht over meer regionale uitwisseling van gegevens en hergebruik van gegevens in projecten, waardoor eenmalige registratie voor meervoudig gebruik steeds meer betekenis krijgt.

Simons constateert dat er nog wel wat slagen gemaakt moeten worden om de epd’s zo ingericht te krijgen dat de BgZ-elementen in voldoende mate kunnen worden vastgelegd en geëxporteerd. Daarnaast is uitwisseling nog niet mogelijk conform één landelijke standaard, zoals die bestaat in de vorm van een HL7 CDA specificatie voor de BgZ. ‘Maar’, zegt Simons, ‘Belangrijk positief punt van deze tweede audit is dat er zichtbaar een stevige stap voorwaarts is gezet in BgZ-registratie sinds de eerste audit in 2017.’

Verplicht

Het kabinet ondersteunt het programmaprincipe volledig, omdat zij elektronische uitwisseling van patiëntengegevens overeenkomstig bijpassende informatiestandaarden wettelijk verplicht gaat stellen. Indiening van het conceptwetsvoorstel wordt rond de zomer van 2020 verwacht. Hiermee zet de Minister een belangrijke stap ‘om te borgen dat digitale zorgprocessen onderling consistent zijn op basis van zorgbrede afspraken over eenheid van taal. Bijvoorbeeld door toepassing in alle zorgprocessen van de BgZ, zoals in ontwikkeling in programma’s als Registratie aan de bron’ (Kamerbrief Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, 20 december 2018).

Ook een BgZ-audit doen?

Voor de BgZ-audit in de umc’s zijn instrumenten en middelen ontwikkeld die Registratie aan de bron ook aan andere zorginstellingen ter beschikking stelt. Interesse in het toetsen met behulp van de testpatiënt, of meer weten over de steekproef? Neem contact op via info@registratieaandebron.nl