Nieuws

Consultantsdag 7 juli

Publicatie datum: 10 juli 2016
Donderdag 7 juli zaten ruim twintig consultants en de programmaleiding van Registratie aan de bron bij elkaar voor de zogenaamde consultantsdag. Het doel van deze bijeenkomst was het bewerkstelligen van kruisbestuiving tussen het programma en consultants.
Ze deelden kennis en ervaringen en dachten na over hoe consultants, als belangrijke ambassadeurs, kunnen bijdragen aan de verspreiding van de principes van Registratie aan de bron.

Consultant Hans Niendieker van HINQ heeft aan de dag de overtuiging overgehouden dat Registratie aan de bron een ontzettend belangrijke ontwikkeling in de zorg is. ‘En dan moeten we niet kiezen voor de ICT-benadering, maar uitgaan van het belang van de patiënt en de zorgverlener. Die moeten centraal staan. Nu is er nog te veel sprake van ‘flipperkastzorg’, waarbij er sprake is van een enorme versnippering van informatie die frustrerend is voor de patiënt en de professional.’ Niendieker vindt wel dat de ontwikkelingen nog vrij langzaam gaan. ‘Het is belangrijk dat we met z’n allen goede voorbeelden creëren die echte impact hebben op de kwaliteit en de efficiency van de zorg. Die kunnen voor versnelling zorgen. Ik hoop dat we een zo’n pilot kunnen creëren voor patiënten met chronische pijn, waarvoor recent een Health-Dealstatus door VWS is gegeven.’Nathalie Urbanus van D&A Medical Group vond het een goed georganiseerde dag. ‘Het was goed om samen te constateren: waar staan we nu? Ik vond vooral de verhalen van Jeroen Windhorst en Reino Petrona interessant. Zij gaven meer inzicht in wat Registratie aan de bron nu in de praktijk betekent. Dat zette me weer even op scherp voor de projecten waar ik zelf mee bezig ben en waarin Registratie aan de bron als strategische thema benoemd is. Het helpt bij het scherper krijgen van wat de ambities zijn van instelling zelf, en het vraagt van ons als consultants om goed uit kunnen leggen wat het programma inhoudt.’