Nieuws

Connecting the dots – inspiratie voor 2018

Publicatie datum: 14 juli 2017
Nefrologen, chirurgen en andere medisch specialisten, IT’ers en beleidsmakers; een bont gezelschap betrokkenen bij Registratie aan de bron kwam op donderdagmiddag 14 september in Utrecht bijeen om ervaringen te delen, te inspireren en elkaar te bevragen. Ieder van hen draagt op een of andere wijze bij aan eenmalig, eenduidig vastleggen voor hergebruik, en de resultaten daarvan worden zichtbaarder.
Het thema van deze middag was ‘connecting the dots’: het programma wil in 2018 initiatieven verbinden en opbrengsten zichtbaar maken. De middag gaf waardevolle input voor het jaarplan 2018. De te verbinden stippen, of ‘dots’, die vandaag zichtbaar werden kregen vorm in discussies over de ontegenzeggelijke waarde van de BgZ, over hoe belangrijk het is dat dokters én patiënten betrokken zijn bij het zorginhoudelijk inrichten van het epd en over kwaliteit, kwaliteitsregistraties en wat eigenlijk gemeten moet worden. Naast het verbinden van bestaande stippen was er ook ruimte met elkaar de verdere toekomst te verkennen, dat gebeurde onder andere door Ashis Brahma, arts en voorzitter van de WerkgroepZorg 2025 (de Jonge Specialist). Hij schetste hoe technologische ontwikkelingen andere mogelijkheden biedt aan patiënten, en andere skills vraagt van dokters. Dat was koren op de molen van de laatste spreker. Jan Hazelzet, geestelijk vader van de visie registreren aan de bron, ziet de focus in de zorg verschuiven van het ziekenhuis, naar thuis, naar overal en van ziekte naar gezondheid. De continue beschikbaarheid van zorginformatie voor dokters en patiënten is daarvoor onontbeerlijk, zo hield hij het publiek voor. Dagvoorzitter Marc Seelen riep op lef te tonen om zo samen het verschil te maken en concludeerde dat er energie nodig is en de wil te innoveren – en dat was bij de aanwezigen zeker het geval.