Nieuws

CMIO’s Noord-Nederland ‘pakken’ regie op data uitwisselen

Publicatie datum: 27 juni 2019
Chief Medical Information Officers (CMIO’s) zijn artsen met verstand van zorg en digitalisering. Zij zijn de aangewezen personen om het elektronisch onderling uitwisselen van patiënteninformatie een stap verder te helpen. Voor bijna alle ziekenhuizen in Groningen, Drenthe en Friesland hebben zij onlangs het mandaat gekregen van hun bestuurders om dit te organiseren.

Marc Seelen, internist-nefroloog en CMIO in het UMCG, wil dat samen met zijn CMIO-collegae van de Treant Zorggroep, Nij Smellinghe, Antonius Ziekenhuis, Martini Ziekenhuis, en Ommelander Ziekenhuis Groningen, zonder nieuwe projecten en programma’s te starten, realiseren. Hij vult aan dat ook MCL en het Wilhelmina Ziekenhuis meedoen, hoewel daar nog geen CMIO in functie is.

Seelen: ‘Er moet een flinke berg werk verzet worden om de klus te klaren. Er wordt vaak wel gewerkt met standaarden, maar daaraan wordt ook regelmatig een couleur locale gegeven, waardoor uitwisseling van informatie wordt tegengewerkt.’ Hij geeft aan te willen werken volgens het vijf lagen model dat (ook) gebruikt wordt voor interoperabiliteit van zorginformatie. De laag organisatiebeleid is afgetikt met het bestuursbesluit. Eveneens is een belangrijk deel van de laag informatie afgevinkt, want voor Seelen zijn zorginformatiebouwstenen en de principes en standaarden van registratie aan de bron ‘heilig’. Eenduidig, eenmalig vastleggen van informatie aan de hand van het zorgproces, gericht op hergebruik, is voor hem vanzelfsprekend. Op de andere lagen regisseren de CMIO’s samen hoe een en ander vorm krijgt.

Use case

In Hartnet Noord Nederland werken genoemde ziekenhuizen samen om de hartzorg in Noord-Nederland, dichtbij de patiënt, volgens één kwaliteitsstandaard in te richten. Dat betekent dat de patiënt de eigen huisarts, ook voor hartzorg, als eerste aanspreekpunt heeft en dat hij of zij wanneer nodig naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaat. Hartnet is voorgesteld als use case voor het uitwisselen van data, niet alleen tussen de ziekenhuizen, maar dus ook met de patiënt en de huisarts.

Volgens Erik Gerritsen, secretaris generaal VWS, loopt het Noorden met dit initiatief voorop en kan als voorbeeld dienen voor andere regio’s in het land. Het streven is dat op 1 januari 2020 alle patiëntgegevens over naam, woonplaats, leeftijd, medicijngebruik en allergieën uitgewisseld kunnen worden.

Dagblad van het Noorden 27 juni 2019Vijf lagen model