Nieuws

Beslisboom zorgt voor beter dossier en betere overdracht

Publicatie datum: 5 juli 2018
In vier instellingen zijn verpleegkundigen en verzorgenden bezig met de pilot Beslisondersteuning. De pilot is een project van V&VN, Registratie aan de bron, IKNL, Nictiz, de deelnemende zorginstellingen en drie softwareleveranciers.
Het doel: onderzoeken hoe het werken met zogenoemde beslisbomen het klinisch redeneerproces in de verpleegkundige praktijk kan ondersteunen. Daarnaast wil de pilot ook bereiken dat de patiënt- of cliëntgegevens uitwisselbaar zijn en dat er volledig en eenduidig wordt geregistreerd. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk gebruik te maken van landelijke afspraken over hoe je gegevens vastlegt. Er wordt dus gewerkt volgens het principe Registreren aan de bron. Lees het hele artikel op de site van V&VN.