Nieuws

Beslisboom ondersteunt bij klinisch redeneren en verslaglegging

Publicatie datum: 2 juli 2019
In de pilot Beslissingsondersteuning werkten zo’n vijftig verpleegkundigen en verzorgenden in het Radboudumc, Tergooi, het St. Antonius ziekenhuis en ZuidOostZorg een aantal maanden met beslisbomen voor de thema’s wondzorg en/of pijn. Met succes.
Zo helpen de beslisbomen bij het klinisch redeneren, leidt het werken met beslisbomen in sommige gevallen tot de inzet van andere interventies, worden verpleegkundigen en verzorgenden beter ondersteund bij het vaststellen van de verpleegkundige diagnose en is er sprake van eenduidige verslaglegging.

De pilot Beslissingsondersteuning was een project van V&VN, Registratie aan de bron, IKNL, Nictiz en de deelnemende zorginstellingen. Mirjam van der Steen, projectleider registratie aan de bron, toont zich dan ook terecht tevreden: ‘De beslisboom zorgt ervoor dat iedereen werkt volgens de laatste verpleegkundige richtlijnen, omdat de beslisboom daarop is gebaseerd. Het is mooi om te zien dat de verpleegkundigen en verzorgenden in de pilot aangeven meer gefundeerd tot een besluit te komen. Een belangrijk bijeffect daarvan is dat de keuzes dus ook herleidbaar zijn.’ Van der Steen benadrukt dat ook een ander doel van de pilot werd behaald: ‘De verpleegkundigen en verzorgenden ervaren dat de eenduidigheid, uitwisselbaarheid en standaardisatie van de verslaglegging toe nam door het gebruik van de beslisboom. Dit maakte dat die informatie kan worden gebruikt voor de overdracht aan een volgende dienst, en aan andere zorgverleners en zorginstellingen die betrokken zijn bij de zorg van die patiënt.’

In de pilot werd om praktische en financiële redenen nog gebruik gemaakt van een beslissingsondersteunende tool buiten het epd. Van der Steen formuleert de integratie in epd’s als een randvoorwaarde. ‘Om beslisondersteuning goed geïmplementeerd te krijgen in het werken, moeten de beslisbomen geïntegreerd zijn in het epd én moeten de resultaten uit de beslisbomen terug te vinden zijn het epd. Is dat goed geregeld, dan boeken we echt grote winst voor een heel grote beroepsgroep, en daarmee voor de kwaliteit van zorg voor patiënten.’

Meer lezen over de pilot? Lees hier het artikel dat V&VN publiceerde.