In 2018...

…gingen steeds meer zorgprofessionals aan de slag met registreren aan de bron

2018 in cijfers

200

dokters bezochten het congres Van Hippocrates tot datadriven dokter, dat we organiseerden met NVZ en FMS

40

kwaliteitsregistraties gaan hun uitvraag uniformeren

66

keer speelden we de serious game, met in totaal bijna 800 deelnemers

200+

consultants en leveranciers bezochten bijeenkomsten waar ook Registratie aan de bron zich presenteerde

...brachten we met elkaar eenduidig en eenmalig vastleggen voor hergebruik dichterbij

Nictiz

FMS

Registratie aan de bron

V&VN

NFU

NVZ

Min VWS

Waardegedreven zorg

Citrienfonds

In 2019 gaan we door!

We werken via 6 pijlers en gaan aan de slag met:

Regieafspraken maken:

Over de implementatie om informatieuitwisseling een succes te maken. Registratie aan de bron is in 2018 gestart om samen met hen die bezig zijn met de implementatie van bijvoorbeeld de BgZ en zibs helderheid en afstemming te krijgen over: wie doet wat, en op welke niveaus moeten welke afspraken worden gemaakt?
[+]

Het thema voor de komende jaren:

De Zorg aan Zet, want in de zorginstellingen, dáár is het zorgproces de basis voor Registreren aan de bron, en daar moet het uiteindelijk staande praktijk worden.

Registratie aan de bron vervult drie rollen:

Die van landelijk aanjager, ontwikkelaar en toepasser van landelijke standaarden en die van expert. Het stimuleert (met) innovatieve projecten en de cultuurverandering die nodig is om het principe landelijk gemeengoed te maken.

Een pilot waarin wordt uitgewisseld tussen een ziekenhuis en een huisartsengroep:

De HASP en BgZ zijn hiervoor het uitgangspunt. Deze eerste pilot met zorgverleners in de eerste lijn is ontstaan op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemers aan het Informatieberaad Zorg.

Aan de slag met wetenschappelijke verenigingen en kwaliteitsregistraties:

Samen zorgen we er voor dat een automatische aanlevering vanuit het zorgproces aan de registraties voor ieder specialisme mogelijk is, en dus tijd scheelt.

Sector- en programmaoverstijgend samenwerken:

Door samen te werken met de andere partijen die zich hard maken voor eenduidig en eenmalig vastleggen voor hergebruik. Met o.a. FMS (thema kwaliteitsregistraties), V&VN (thema eOverdracht/Inzicht/ Beslissingsondersteuning), NVZ (VIPP), GGZ Nederland (VIPP GGZ), ZKN (VIPP ZKN) en NFU (Registratie aan de bron).