Toggle sidebar

De zorgverleners

Wanneer de principes van Registratie aan de bron worden toegepast, daalt de registratielast van zorgverleners. Eenduidig vastgelegde zorginformatie kan dan immers hergebruikt worden. Een van de belangrijkste vormen van hergebruik is het aanleveren van gegevens aan kwaliteitsregisters. Daarnaast stijgt de kwaliteit van de overdracht, doordat gegevens gemakkelijk uitwisselbaar zijn tussen zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis. Eenduidig vastgelegde gegevens maken het ook mogelijk om de eigen kwaliteit beter te monitoren. Daarnaast stijgt de kwaliteit van de zorginformatie omdat patiënten hun eigen gegevens kunnen controleren en wijzigen of actualiseren.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten