Toggle sidebar

De wetenschappers

Werken volgens de principes van Registratie aan de bron kan wetenschappelijk onderzoek versnellen. Immers, de data die nodig zijn voor het onderzoek kunnen direct uit het epd-systeem gehaald worden en zijn onderling vergelijkbaar, ook als het gaat om data uit verschillende centra. Dat effect wordt nog groter als centra speciale voorzieningen inrichten voor wetenschappelijk onderzoek, zoals een platform dat het mogelijk maakt alle patiëntendata geanonimiseerd te gebruiken.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten