Toggle sidebar

Wat betekent dat voor…


De patiënt

De patiënt

Met Registratie aan de bron kunnen patiënten in de toekomst altijd en overal beschikken over hun eigen zorginformatie, in begrijpelijke taal. Dat draagt ertoe bij dat patiënten zelf de regie houden over hun ziekte en behandeling. Ook kunnen patiënten zelf gegevens toevoegen of wijzigen. Eenduidige registratie maakt het mogelijk dat epd’s, na toestemming van de patiënt, gegevens uitwisselen met bijvoorbeeld apps en wearables. Zoals stappentellers en bloeddrukmeters. Daardoor kan zorg op afstand gegeven worden. Patiënten hoeven alleen nog maar naar een umc of ziekenhuis te komen als face-to-facecontact met een zorgverlener gewenst is of als er een behandeling moet plaatsvinden.

De zorgverleners

De zorgverleners

Wanneer de principes van Registratie aan de bron worden toegepast, daalt de registratielast van zorgverleners. Eenduidig vastgelegde zorginformatie kan dan immers hergebruikt worden. Een van de belangrijkste vormen van hergebruik is het aanleveren van gegevens aan kwaliteitsregisters. Daarnaast stijgt de kwaliteit van de overdracht, doordat gegevens gemakkelijk uitwisselbaar zijn tussen zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis. Eenduidig vastgelegde gegevens maken het ook mogelijk om de eigen kwaliteit beter te monitoren. Daarnaast stijgt de kwaliteit van de zorginformatie omdat patiënten hun eigen gegevens kunnen controleren en wijzigen of actualiseren.

De wetenschappers

De wetenschappers

Werken volgens de principes van Registratie aan de bron kan wetenschappelijk onderzoek versnellen. Immers, de data die nodig zijn voor het onderzoek kunnen direct uit het epd-systeem gehaald worden en zijn onderling vergelijkbaar, ook als het gaat om data uit verschillende centra. Dat effect wordt nog groter als centra speciale voorzieningen inrichten voor wetenschappelijk onderzoek, zoals een platform dat het mogelijk maakt alle patiëntendata geanonimiseerd te gebruiken.

Bestuurders in de zorg

Bestuurders in de zorg

De principes van Registratie aan de bron maken het mogelijk dat bestuurders over actuele, adequate en correcte stuurinformatie beschikken. Deze informatie kan bewerkt worden tot waardevolle informatieproducten, zoals benchmarks en vergelijkingen in de tijd.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten