Toggle sidebar
Status: niet zichtbaar

Eenheid van taal

Om zorginformatie uit te kunnen wisselen, is eenheid van taal noodzakelijk. Het doel van eenheid van taal is dat zorgverleners, patiënten en computersystemen (epd's, ecd's en pgo's) elkaar ‘begrijpen’; op zo’n manier dat alle inhoud bewaard blijft.

Zorgproces

In het zorgproces leggen zorgprofessionals zorginformatie vast, deze informatie wordt vastgelegd op basis van zorgafspraken:

- zorgproces;

- zorgstandaarden;

- richtlijnen en protocollen.

Ook patiënten leggen zorginformatie vast; via een patiëntportaal of een PGO. Het zorgproces is de basis voor Registreren aan de bron.

Van zorgafspraken naar informatieafspraken

We maken informatieafspraken omdat we willen dat zorgverleners, patiënten én zorginformatiesystemen de zorginformatie begrijpen. Dokters moeten in hun eigen taal kunnen blijven praten en vastleggen. Vervolgens moet die informatie technisch, door computers, heen en weer gestuurd kunnen worden. Zorginformatiesytemen en computers kunnen niet betrouwbaar ‘overweg’ met geschreven taal, en daarom moeten er koppelingen van mensentaal naar codes gemaakt worden zodat computers elkaar kunnen verstaan, en dokters en patiënten elkaar kunnen verstaan.

Om digitale uitwisseling van zorginformatie mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van informatieafspraken. Met behulp van informatieafspraken wordt de pure inhoud van zorginformatie gedefinieerd door keuzes te maken uit:

  • Terminologieën
  • Gegevensmodellen
  • Gegevenssets
‘Eenduidig betekent dat ik weet welke informatie ik hoe moet vastleggen en waar ik dat moet vastleggen.’
‘Eenmalig betekent dat ik niet onnodig dubbel uitvraag en vastleg. Als ik zie dat een gegeven al is vastgelegd kan ik die informatie zo nodig checken en opnieuw gebruiken. Sommige gegevens zal ik – alleen als het ten behoeve van de zorg van die patiënt is – wel opnieuw moeten uitvragen en vastleggen.’
‘Om zorginformatie eenduidig en eenmalig te kunnen vastleggen, moeten we afspreken wie wat waar in het zorgproces vastlegt.’
NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten