Toggle sidebar

Patiëntgerichtheid, coördinatie en kwaliteit en outcome

Patiëntgerichtheid
Registratie aan de bron maakt de zorg meer patiëntgericht. Patiënten houden meer regie over hun leven en hun zorg. Bijvoorbeeld omdat ze hun eigen zorginformatie kunnen inzien en wijzigen. In een taal die bij hen past. Daardoor wordt die zorginformatie beter en meer betrouwbaar. Ook hoeven patiënten niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen, omdat de overdracht naar andere zorgverleners gemakkelijker wordt. Eenduidige registratie maakt het uitwisselen van informatie mogelijk tussen epd’s en bijvoorbeeld apps en wearables. Dat faciliteert zorg op afstand, wat voor veel patiënten comfortabeler is dan steeds naar het ziekenhuis te moeten.

Coördinatie
De overdracht van informatie tussen zorgverleners binnen een ziekenhuis en zorgverleners in verschillende instellingen wordt eenduidiger en completer. Daarmee stijgt de kwaliteit van die overdracht.

Kwaliteit en outcome
Hergebruik van eenduidig vastgelegde informatie maakt zowel wetenschappelijk onderzoek als monitoring van de kwaliteit van zorg eenvoudiger. De data die nodig zijn voor wetenschappelijk onderzoek kunnen direct uit het epd-systeem gehaald worden en zijn onderling vergelijkbaar, ook als het gaat om data uit verschillende centra. Daarnaast wordt de aanlevering aan kwaliteitsregisters gemakkelijker. In de meeste gevallen kunnen de benodigde data rechtstreeks uit het epd-systeem gehaald worden. Met de eenduidig vastgelegde gegevens kunnen zorgverleners en zorginstellingen ook hun eigen kwaliteit beter in de gaten houden.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten