Doeboek kwaliteitsregistraties

In toenemende mate benaderen organisaties verantwoordelijk voor de kwaliteitsregistraties en de wetenschappelijke verenigingen het programma Registratie aan de bron met de vraag op welke wijze zij het beste invulling kunnen geven aan de principes van het programma. De centrale vraag is hoe komen zij tot een duurzame dataset, gebaseerd op het primaire zorgproces en de landelijke standaarden (zibs/BgZ)? 

 

Het doel van het Doeboek is om een handleiding te bieden aan de kwaliteitsregistraties om te komen tot een optimale dataset op basis van de principes van eenmalig, eenduidig vastleggen voor meervoudig gebruik.

 

Uit zogenoemde versnellingsprojecten (afgerond voorjaar 2017) is naar voren gekomen dat het nodig is om een gezamenlijke aanpak voor opschaling te ontwikkelen. In samenwerking met alle betrokken partijen is daarom het Doeboek ontwikkeld. Het ondersteunt kwaliteitsregistraties bij het zetten van stappen op weg naar een gegevensuitvraag die gebaseerd is op klinisch relevante zorginformatie en de (inter)nationale standaarden, in het bijzonder de zibs. 

 

Boek 111954926408

In het Doeboek wordt de werkwijze beschreven hoe te komen tot een registratie die aansluit bij de principes van Registratie aan de bron, te weten:

  • Het zorgproces staat centraal;
  • Gegevens worden tijdens het zorgproces eenduidig vastgelegd;
  • Het verzamelen van gegevens voor andere doeleinden dan het zorgproces brengt geen extra registratielast met zich mee;
  • Gegevens kunnen worden aangeleverd/uitgewisseld conform standaarden in het bijzonder zibs;
  • De eenduidig vastgelegde gegevens kunnen worden (her)gebruikt voor o.a. zorgverlening, kwaliteitsregistraties en wetenschappelijk onderzoek (meervoudig gebruik).

 

Een eerste versie van het Doeboek is in het voorjaar van 2019 opgeleverd.

 

Doeboek kwaliteitsregistraties versie 1.0


Nieuws over het Doeboek

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?
Stel je vraag aan Gé Klein Wolterink. Bel 06 196 267 67 of mail hem.
Mail Gé

We horen graag van je.


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor je bericht.