Specialisten helpen tienduizend termen te vertalen.

SNOMED vertaalproject

Om goede zorg te kunnen leveren en zorginformatie te kunnen uitwisselen, is eenheid van taal belangrijk. SNOMED, een standaardterminologie, is daarbij een hulpmiddel. SNOMED is de taal van zorgverleners die ook door computers wordt begrepen. Daarmee is het een belangrijk hulpmiddel om – onder de motorkap van het epd – het principe van Registratie aan de bron werkend te krijgen.

"SNOMED is eigenlijk een alomvattend woordenboek voor de geneeskunde"
Schermafbeelding 2019 11 27 om 09.55.21 111954755006

Markus Oei, KNO-arts in het Flevoziekenhuis in Almere, deed al ervaring op met SNOMED: ‘SNOMED is eigenlijk een alomvattend woordenboek voor de geneeskunde. Er staan niet alleen diagnoses in, of klachten uit de huisartsen- of de specialistische praktijk. Het omvat alles.’

 

Ook Frank van Oosterhout, Chief Medical Information Officer en voormalig orthopeed van Rivas Zorggroep, werkte al met SNOMED. Hij ziet een duidelijke meerwaarde: ‘Mijn eerste contact met SNOMED was in het implementatieproject LROI van Registratie aan de bron. In dat project kregen we het voor elkaar om medische informatie uit ons elektronisch patiëntendossier meer geautomatiseerd over te brengen naar het kwaliteitsregister van orthopedische implantaten. Daarvoor is eenduidig vastleggen essentieel.’

Media

Van Oosterhout geeft een voorbeeld: ‘Artrose een prachtig voorbeeld waarover altijd verwarring is tussen specialisten in het Engels taalgebied en die in het Nederlands taalgebied. In het Engels gebruikt men namelijk nogal eens ‘artritis’ voor artrose, wat verwarring op kan leveren met het Nederlandse artritis. Artrose en artritis zijn echter absoluut geen synoniemen.

 

Maar omdat beide termen vertaald kunnen worden naar een en dezelfde code kan die verwarring niet meer optreden en is er eenduidigheid. SNOMED waarborgt dus dat we zeker weten dat we exact hetzelfde bedoelen als we informatie uitwisselen over bijvoorbeeld een diagnose. Onafhankelijk van het taalgebied waarin je werkt.’

 

Omdat SNOMED in Nederland nog maar beperkt wordt gebruikt, is in Registratie aan de bron met het SNOMED-vertaalproject een begin gemaakt met het vertalen van medische termen uit het Engels naar het Nederlands. In dit project worden tienduizend termen vertaald. Terminologiecentrum Nictiz beheert SNOMED in Nederland en wil uiteindelijk alle driehonderdduizend medische termen vertalen. Nictiz voert de SNOMED-vertaalprojecten uit, maar heeft daarbij hulp nodig van medisch specialisten.

Helpt u met vertalen?

Per specialisme is een flink aantal specialisten nodig voor die laatste goedkeuring. Als u helpt met vertalen krijgt u toegang tot een digitale omgeving waarin u op uw eigen moment een aantal termen kunt beoordelen. Zo bevordert u eenheid van taal en daarvan profiteren patiënten en zorgverleners. 

Meedoen? Mail naar info@nictiz.nl.

"Na goedkeuring van de specialist, krijgt de Nederlandse term een plekje in het Nederlandse SNOMED-woordenboek"

Hoewel het vertaalwerk voor een groot deel uit handen wordt genomen door een medisch vertaalbureau en de vertaling daarna beoordeeld wordt door speciaal opgeleide terminologen en een medisch taalkundige, is voor de finale goedkeuring de kritische blik van de medisch specialist zelf nodig. Oei: ‘SNOMED is onze vaktaal. Een specialist moet daarom controleren of de vertaalde term overeenkomt met de oorspronkelijke Engelse term en checkt of de gekozen term gangbaar is en in het vakjargon past. Na goedkeuring van de specialist, krijgt de Nederlandse term een plekje in het Nederlandse SNOMED-woordenboek.’

 

Van Oosterhout heeft het vertaalwerk zelf als leuk ervaren: ‘Het hele werkveld komt weer eens voorbij, en dat scherpt je.’ Oei roept zijn collega’s op om bij te dragen: ‘Vele handen maken licht werk!’

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?
Stel je vraag aan Gé Klein Wolterink. Bel 06 196 267 67 of mail hem.
Mail Gé

We horen graag van je.


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor je bericht.