Umc's ondersteunen en aanjagen
met BgZ-audit en jaarlijkse monitor

We zijn doorlopend in gesprek met de umc’s over wat lukt en wat niet lukt als het gaat om de implementatie van zibs en de BgZ. Wat is er nodig om vooruitgang te boeken? Wij stimuleren de voortgang door steeds te zorgen dat concrete ervaringen en voorbeelden worden uitgewisseld in het maandelijkse overleg van het programmamanagement. Onze jaarlijkse monitor van de stand van zaken ten aanzien van de Outcomedoelen en de jaarlijkse BgZ-audit vormen input voor dit gesprek.

 

[meer informatie volgt]