Toggle sidebar

Programmastructuur

Registratie aan de bron is een initiatief van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en Nictiz. Inmiddels doen ook de NVZ, V&VN en FMS mee.

Programmamanagement & verantwoordelijkheden
Het programma wordt geleid door het programmamanagement. Het programmamanagement is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma en de ondersteuning, coördinatie en bewaking van de projecten. Concreet betekent dat:

  1. Het (door)ontwikkelen van het principe Registratie aan de bron. Door te zorgen voor standaarden, zorginformatiebouwstenen en thesauri zodat eenduidig registreren werkbaar wordt. En door in de praktijk aan te tonen dat het principe en de ontwikkelde instrumenten werken. Daartoe initieert en coördineert het programma een aantal pilots en projecten.
  2. Het faciliteren van branches, zorginstellingen en zorgverleners die willen werken volgens het principe van Registratie aan de bron. Het programma wil een platform zijn en zo kennis (laten) delen, goede voorbeelden verzamelen en laten zien en enthousiasme aanwakkeren.
  3. Het verder verspreiden van het principe Registreren aan de bron; met als ultiem doel dat alle zorgverleners in de toekomst eenduidig, eenmalig registreren in het zorgproces, en dat ze die vastgelegde zorginformatie voor meerdere doeleinden gebruiken.

Het programma wordt aangestuurd door een stuurgroep met bestuurders van NFU, NICTIZ en NVZ, FMS, V&VN en zorgverleners.

Branches en zorginstellingen die aansluiten bij Registratie aan de bron zijn zelf verantwoordelijk voor het formuleren van doelstellingen, aanpak en resultaten. Zij maken gebruik van de kennis en faciliteiten die het programma in huis heeft, kunnen aansluiten bij projecten of pilots en profiteren van de ervaringen van andere instellingen of zorgverleners.

Citrienfonds
Het programma Registratie aan de bron wordt deels gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw.

Programmamanagement

Joyce Simons, Fred Smeele, Maarten Fischer,
programmaleider coördinator projecten programmacoördinatie NVZ
NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten